Baggeren

In een stuk van de gemeentelijke projectleiding gedateerd 11 april 2023 worden selectief vragen van bewoners over de gemeentelijke aanpak bij de woonbotenhaven Zijkanaal I beantwoord, zoals die op 20 december 2022 waren gesteld. Toegevoegd is een ongedateerd juridisch memo, dat ingaat op het baggeren. Dit memo is de kern van de pilot. Het doel van de ambtelijke projectgroep is hiermee nieuw beleid te maken. Als hun pilot slaagt, moet ook verder in Zijkanaal I en in heel Amsterdam gaan gelden dat de gemeente niet zal baggeren.

Met dit memo is er geen oplossing gerichte opstelling ingenomen, maar opzettelijke juridische klemrijderij van het soort ‘we zijn het niet verplicht en daarom doen we lekker niks’. Want de gemeentelijke jurist stelt dat er geen waterbeheerder is aangesteld en dan houdt het voor hem op. Zeven jaar geleden kwam hij daar ook al mee en heeft dat zo gelaten.

In de nog steeds geldige Nota Woonschepenbeleid SDAN 1991 is echter gesteld dat baggeren een publiekrechtelijke taak is. De ambtenaren die dit met veel bluf ontkennen, zijn toch niet helemaal zeker van hun zaak. Maar zij kunnen het niet zelf aan een rechter voorleggen. Daarom proberen ze nu bootbewoners zo gek te krijgen hierover een rechtszaak aan te gaan,

Andere kromme uitvluchten:

  • Zijkanaal I zou Rijkswater zijn. Dat klopt niet, de grond en het water zijn van de gemeente, waarbij het beheer van het water is overgedragen aan Rijkswaterstaat. De gemeente erkent overigens zelf dat de grond onder het water van de gemeente is.
  • Een kinderachtig argument is dat volgens VOB 3.2.4 een woonboot altijd moet blijven drijven zodat de bootbewoner wel zelf moet baggeren.

Daarbij weet iedereen dat de gemeente wel budget reserveert om te baggeren en ook wel degelijk onder woonboten baggert. Maar ook nu weer wordt het geheim gehouden onder welke voorwaarden dat gebeurt. Begrijpelijk dat bootbewoners dit als bewijs van onbetrouwbaarheid ervaren.

Advies

Komt de woonboot ooit gevaarlijk scheef te liggen, zodat baggeren noodzakelijk is? Doe dan niet zelf een beroep op de gemeente, die weigert zeer waarschijnlijk.
Vraag de verzekeraar van de woonboot om in verband met de onveiligheid door de te verwachten schade de gemeente alvast juridisch aansprakelijk te stellen voor het achterstallig baggeronderhoud.

NB de schoeiing is eigendom van de gemeente, dus onderhoud ervan ook!