Baggeren en oeverbescherming

Het gemeenteblad is echt niet saai, er staan soms zelfs heel leuke dingen in. Bijvoorbeeld staat er in het nummer van 1 februari 2017 een takenlijst voor de bestuurcommissies. Wat vinden we daar onder Waterbeheer?

1. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de secundaire wateren voor zover deze bevoegdheden niet bij een waterschap liggen.
2. Er moet met alle andere waterbeheerders een tienjarig baggerplan worden opgesteld.
3. Onderhouden en aanbrengen van de oeverbescherming: is ook al aan de bestuurscommissie.
4. Onderhouden van de onderwateroevers en duikers: ook.

Wie voor zijn woonboot precario betaalt aan de gemeente, weet dat hij op gemeentewater ligt. Want precario is een belasting en deze (ligplaats) belasting heffen mag de gemeente alleen op water dat ook van de gemeente is.

Wat een ellende hebben sommige bootbewoners de afgelopen 15, 20 jaar niet gehad om dit onderhoud gedaan te krijgen via het stadsdeel. Tot nog toe zijn bootbewoners zelfs weggestuurd met de opdracht dit soort onderhoud op eigen kosten te doen.

Dus andersom: betaal je precario, maar beweert de gemeente dat je zelf moet baggeren en de oeverbeschoeiing onderhouden? Wat houdt je tegen om geen ligplaats precario te betalen?

Half februari hebben we namens het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord de verzekering gekregen dat er een oplossing wordt gezocht voor de nood situaties bij de steigers aan het begin van zijkanaal I. Het WBK zet zich ervoor in dat bij die steigers nog in 2017 wordt gebaggerd in opdracht van het stadsdeel of gemeente.
Maar bestuurlijke molens draaien langzaam. Tot nog toe werkten de diverse instanties elkaar principieel tegen. De één vindt zich nog belangrijker dan de ander. Vervolgens verschuilen de anderen zich daar weer achter om helemaal geen geld te hoeven uitgeven. Zo maak je het wel ingewikkeld. Die cultuur moet eerst doorbroken worden.