Bedankt! Bedankt! Bedankt!

In maart jl. hebben bewoners geld overgemaakt om een juridisch vooronderzoek te laten verrichten om ons te kunnen weren tegen het nieuwe beleid van het stadsdeel aangaande de tuinen. Door deze giften hebben wij inmiddels de bewoners kunnen informeren over welke juridisch stappen zij kunnen nemen. Indien nodig zal nadere informatie bekend gemaakt worden. Daarom willen wij langs deze weg de bewoners voor de geldelijke ondersteuning hartelijk bedanken. Bewoners die dit ook willen steunen kunnen alsnog een bedrag overmaken op onze rekening onder vermelding van gift voor juridisch advies.