bericht uit Schellingwoude / Durgerdam

RVOB blijft knoeien
In september kwam het RVOB met voor sommigen een nieuw huurvoorstel. Alweer bleek dat de door het RVOB geroemde vastgoed deskundigen de ligplaatslocaties helemaal niet bezocht hebben, in tegenstelling tot hun bewering. Bovendien wordt de gestelde prijs na bijna twee jaar nog steeds niet onderbouwd.
De aangetekende brief met een nieuwe vraagprijs en de bijgevoegde toelichting daarop over de te verwachten verdere procedure, spreken elkaar ook nog eens tegen.
Hoe krijg je het voor elkaar.

RVOB in problemen?
Velen hebben het laatste huurvoorstel afgewezen. Zowel in Amsterdam als in Utrecht, Spaarndam en andere delen van het land.
Er zijn zelfs zoveel tegenvoorstellen ingediend, dat het RVOB er niet meer aan toekomt om nog dit jaar de bezwaren te beoordelen. Schrijft het RVOB.

Zou het RVOB eindelijk ontdekt hebben dat ze zichzelf in de nesten heeft gewerkt met de manier waarop ze de huurprijs wil verhogen?
In ieder geval is dit voor de bewoners weer een slag gewonnen. En daarom een bedankje waard aan iedereen die meewerkt aan het keren van de onfatsoenlijke RVOB oekazes.

Overigens heeft het RVOB helemaal niets te beoordelen. Het gaat om huurcontracten onder privaatrecht en dan moeten huurder en verhuurder tot overeenstemming komen op basis van gelijkheid in onderhandeling.
De minimaal 4 weken uitstel die ze zichzelf toekennen, mag het RVOB gebruiken om te beseffen dat hun wensen meer conceptuele kunst zijn, dan dat het de economische realiteit weerspiegelt. Zoniet, dan gaan we dat alsnog weer eens duidelijk maken.

Na gespecialiseerd juridisch advies op wonen te water en jurisprudentie op huurrecht, hebben we de sterke indruk dat met een beroep op redelijkheid en billijkheid bij de rechter veel meer is te bereiken dan nu akkoord te gaan met de RVOB voorstellen.
Het RVOB stuurt aan de andere kant hoe dan ook aan op taxatie door vastgoeddeskundigen van de grond onder de ligplaats.

tegen taxaties
Inplaats van duistere taxaties staat onze landelijke werkgroep een gang naar de rechter voor. In het verleden zijn er te vaak onvoldoend beargumenteerde vastgoed taxaties gedaan die tot waanzinnig hoge prijzen hebben geleid. Oorzaak daarvan is dat het beroep van taxateur niet beschermd is en dat door taxateurs, in overleg met makelaars, maar al te vaak de wensen van de verkoper worden gevolgd. En ja, een te hoge taxatie levert voor de taxateur een hogere provisie op.

De laatste jaren blijkt dat banken op basis van vastgoed taxaties tijdens de voorbije hoogconjunctuur veel meer hebben uitgeleend dan het vastgoed onderpand achteraf waard blijkt te zijn. In een kwart van de gedane taxaties is het verschil meer dan 10%. Uitschieters met 40% tot 50% afwijking komen ook voor. Bijvoorbeeld de SNS bank is daardoor zwaar in de problemen gekomen.
Pas hierna zijn de toezichthouders De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten wakker geworden en eisen sinds kort meer transparantie bij taxaties. Maar het openen van databestanden als vergelijkingsmateriaal daarvoor, dat wordt tegengewerkt. De voorgestelde beroepscode voor taxateurs is trouwens niet verplicht en blijft dus cosmetisch.

ligplaatskosten in de omgeving
De droomwereld van het RVOB, gebaseerd op de overspannen vastgoedbubbel van vóór 2007, gaat te ver. Beter is te vergelijken met wat andere overheden vragen voor ligplaatsen.
In Amsterdam Noord wordt in 2012 en 2013 op gemeentewater voor een woonboot € 6,- per m² aan ligplaatskosten gevraagd. Met ligrecht voor onbepaalde tijd. Ook worden er op basis van erfpacht -een juridische ramp, maar weer een ander verhaal- waterkavels uitgegeven voor omgerekend € 6,11 per m². Met ligrecht van 50 jaar.
Dat is nog eens wat anders dan de opzegtermijn van een half jaar die wij krijgen van het RVOB. Deze 100-voudige beperking moet ook tot uitdrukking komen in de huur. Net zoals in voorkomende gevallen het verplicht overpad en andere beperkende zaken. Ook de landelijke indeling in drie huurklassen is bizar, nergens op gebaseerd, nergens verantwoord en zeker nooit markconform zoals voorgegeven.

lokkertjes
Staatssecretaris Frans Weekers heeft een lokkertje met een gewenningsperiode van 10 jaar opgevoerd. In augustus heeft het RVOB nog eens een intimiderende brief verstuurd, met het verhaal dat als hun vraagprijs niet geaccepteerd gaat worden, de taxateurs weleens veel hoger uit de bus konden komen. Daaroverheen zijn sommigen in een lagere huurklasse dan in 2011 ingedeeld.

Enkele oudere en enkele gezagsgetrouwe bewoners zijn hierdoor helaas in verwarring gebracht, of zagen er tegenop zich nog langer te verzetten en hebben de laatste voorstellen wel geaccepteerd. Deze bewoners hebben prompt de rekening ontvangen voor achterstallige huur vanaf 1 juli 2011 tot en met 1 januari 2013. Keurig 10% extra voor iedere 12 maanden.

‘nieuwe’ buren
Van iedereen die na 1 juli 2011 op het Buiten IJ is komen wonen, wil het RVOB meteen de door haar bedachte nieuwe huurprijs opeisen. Dat zou betekenen dat er allerlei verschillende huurprijzen worden gerekend voor hetzelfde gebrek aan voorzieningen. Zulk wanbeleid is onacceptabel.
Het RVOB heeft tot nu toe nog niet alle nieuwe bewoners een huurcontract aangeboden. Is kennelijk niet zeker hoe ver ze kan gaan.
Voor bewoners is deze boodschap duidelijk: volhouden!