Bericht uit Schellingwoude – maart 2005

Het vorige bestemmingsplan van Schellingwoude is ongeveer tien jaar verlopen en nooit uitgewerkt. Als bewoners van de schepen in het Buiten IJ zijn we al bijna twee jaar bezig het stadsdeel uit te leggen dat na 40 jaar bestuurlijke onverschilligheid, ook wij een duidelijke, maar ook rechtvaardige regeling voorstaan. Op dit moment worden vele bewoners onnodig in onzekerheid gehouden.

Inmiddels is ons vermoeden bevestigd dat het hele bestemmingsplantraject vanuit het Stadsdeel is opgezet om het wonen op het water in een keurslijf te duwen. De schepen aan de Durgerdammerdijk worden aan hetzelfde regiem onderworpen. Aan de landzijde wordt helemaal niets gedaan. We hebben de meest fantastische verhalen te horen gekregen waarom er schepen op het Buiten IJ moeten verdwijnen. Bij controle bij de diverse betrokken instanties bleek steevast die reden niet te deugen. Het vervolgingsbeleid heet gericht te zijn tegen wrakken. In de praktijk worden bewoonde, wel onderhouden schepen met dwangsommen de wacht aangezegd. Hinderlijke wrakken blijven liggen.
Bij het verlenen of afwijzen van ligplaatsvergunningen komen we bizarre eisen tegen, die niet zijn te herleiden op een bestemmingsplan of door Gemeenteraad of Deelraad bekrachtigde regeling. Scheepsbewoners worden met zeer weinig respect behandeld en zonder noodzaak financieel benadeeld.

Het is bekend dat ons Stadsdeel in 4 jaar al aan haar 4e Dagelijks Bestuur bezig is. En ook is het zo dat de vorige (deel)Gemeentesecretaris met ruzie vertrokken is. En die vacature een tijd niet is opgevuld. Natuurlijk lijdt de interne organisatie daaronder. Een ongestuurde overheidsorganisatie is gevaarlijker dan een ongeleid projectiel. Over een jaar zijn er verkiezingen, zodat grote problemen nu niet erg gelegen komt. Maar toch: dat is juist geen reden om eerst te besluiten over onze toekomst en die van onze buren en pas daarna met ons te willen praten.

We hoorden dat het Dagelijks Bestuur op 15 maart 2005 al besluiten wou nemen over ons. Zo’n procedure kan alleen het gevolg zijn van informatie achterstand, dachten we. Daarom heeft het comité Scheepsbewoners Buiten IJ ieder lid van het Dagelijks Bestuur persoonlijk bondig op de hoogte gebracht van de risico’s bij voortzetting van het traject zoals hen dat intern wordt voorgesteld