Bericht van Durgerdam en Schellingwoude

De verhoging van de ligplaatshuur op rijkswater is voor dit jaar afgewenteld voor de bewoners die al langer een contract hebben lopen. De 19% BTW over de huur is zelfs vervallen. Voor recreatieschepen en drijvende toestanden waar niet op gewoond wordt, werd buiten de jaarlijkse inflatiecorrectie geen verhoging gevraagd.

Maar nieuwe eigenaren die een woonschip kochten, kregen van het RVOB een contract waarin wèl een hogere ligplaatshuur is vastgelegd. Daarbij wel het verhaal dat over de verhoging nog overleg wordt gevoerd. Het eventuele teveel betaalde zal dan worden teruggestort.

Met verhoging van de huur voor nieuwe eigenaren van woonboten wordt dezelfde tactiek gevolgd die ook huisjesmelkers en zelfs de woningcorporaties toepassen. Na geslaagde huurakties wordt nieuwe bewoners ijzerenheinig een verhoogde huurprijs voorgeschoteld. Een nieuwe eigenaar staat dan voor de keus: graag of niet. Omdat er nauwelijks alternatieve ligplaatsen voor een woonschip voorhanden zijn, maakt het RVOB feitelijk misbruik van haar machtspositie.

De verhoogde huren op rijkswater mogen natuurlijk geen voorbeeld zijn voor andere overheden om ook op hun water ligplaatshuren of precario te verhogen. Duidelijk is dat we nog een appeltje te schillen krijgen met het RVOB. Voor de verhoging zelf zijn alleen valse argumenten opgevoerd. Het gaat domweg om geld schrapen.

Aan de andere kant zat het RVOB zelf ermee dat na 5 maanden de staatssecretaris nog steeds zo’n 30 kamervragen over de huurverhoging voor woonschepen moest beantwoorden. Die beantwoording is inmiddels afgerond, maar de Kamercommissie heeft de beantwoording nog niet geagendeerd. Vooral de vragen van VVD en SP zijn indringend. De leiding op het Ministerie van Financiën heeft het veel te druk gehad met de extra bezuinigingen voor de miljoenennota, het goedpraten van de tientallenmiljardensteun aan banken via het Europese noodfonds en Griekenland en andere zaken zoals het onmogelijk maken van identiteitsfraude met toeslagen.

De vragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over huurbescherming zijn nog niet beantwoord. Bij het RVOB wordt gesteld dat huurbescherming voor woonschepen nog steeds een brug te ver is.

Het RVOB heeft de huurverhoging op rijkswater voor 2011 ingeboekt op gemiddeld € 900,- per jaar per woonschip. Totaal € 850.000,-. Dat totale bedrag is natuurlijk een peulenschil vergeleken met de taak voor collega’s van het RVOB om leegstaande kazernes, 600 Leopard tanks, overtollige artillerie en af te stoten marineschepen -waarvan er twee nog op de helling staan- voor honderden miljoenen te verkopen.

Het ministerie maakte in mei ook nog bekend dat de helft van de vastgoedbedrijven -zo’n 600- systematisch fraudeert. In dit kader is alleen al in 2011 € 330 miljoen aan boetes opgelegd.

Kortom, laat het ministerie die vastgoedjongens maar eens in het gareel houden en de overtollige militaire spullen goed verkopen. Daarmee is veel meer binnen te halen dan bootbewoners tegen zich in het harnas te jagen door ze het vel over de neus te halen. Nogwel zonder daar enige prestatie tegenover te stellen.

Mocht het RVOB haar plannen blijven doorzetten, aanpassing van de al bestaande contracten zal tegengehouden worden, al kan het een procedure van jaren worden. De lijst met argumenten ligt klaar om die verhoging tot voor de rechter tegen te houden.

Geert Lewis