bericht van Schellingwoude en Durgerdam

ombudsman keurt optreden RVOB af
Het rijks vastgoed- en ontwikkelingsbedrijf RVOB legde de bootbewoners in 2011 plotseling een huurverhoging op tot wel meer dan 300% voor hun ligplaats.

De Nationale Ombudsman verklaarde deze herfst de ingediende klachten over het RVOB optreden gegrond en noemde het optreden van RVOB onbehoorlijk.
Het RVOB wordt ook verweten in haar prijsstelling absoluut niet transparant te zijn.

Dat laatste is op zich niet zo verwonderlijk, want er was niet eens geprobeerd een objectieve onderbouwing te leveren. Daardoor konden we al in een vroeg stadium met politieke druk op de Tweede Kamer voor honderden bewoners een lagere huurverhoging voor elkaar te krijgen
Ook de voorwaarden voor huurders van vóór 2011 zijn versoepeld met een ingroei naar de nieuwe prijs met 10 jaar.

Daarnaast wordt het RVOB door de ombudsman berispt omdat het als overheidsdienst van begin af aan overleg met bewonersgroepen uitsloot. Kwalijker vindt de Ombudsman dat onze herhaalde verzoeken om alsnog overleg te plegen gewoon zijn genegeerd, nooit beantwoord. De ombudsman raadt het RVOB aan voortaan de formule voor participatie te hanteren zoals hij die voor overleg met gewone mensen heeft ontworpen.

Leuk allemaal, maar aan de andere kant geeft de Ombudsman ook aan dat het RVOB wel het recht heeft te doen zo als zij heeft gedaan. Alleen de vorm wordt dus bekritiseerd.

Het betekent dat als zich weer eens zo’n geschil voordoet, we in eerste instantie op eigen kracht moeten vertrouwen en niet mogen verwachten dat anderen het voor ons oplossen.

rechtsbescherming
Intussen is in opdracht van de Tweede Kamer het op tamelijk zwakke basis geschreven RIGO rapport verschenen, dat aandringt op meer rechtsbescherming voor bootbewoners. Voor bootbewoners alweer geen opzienbarend advies. Bij de doorgevoerde deregulering voor boot- en woonwagenbewoners in de 90er jaren is even vergeten bootbewoners hun rechten te laten behouden. Dat moet nu dus weer rechtgetrokken worden.

In mei dit jaar is daartoe het overleg met het RVOB opgestart. Afgesproken is toen dat vervolgoverleg zal plaatsvinden zodra Stef Blok -of zijn opvolger als minister van rijksdiensten- een beleidsnotitie over het verhogen van de rechtszekerheid heeft geopenbaard. Uiteraard zal onze inzet daarbij zijn om de huidige dichtgetimmerde wurgcontracten tussen de ligplaatshuurder en het RVOB terug te brengen tot evenwichtiger proporties.

Een tijdelijke complicatie is dat het RVOB per 1 juli 2014 moet opgaan in een nieuw te vormen Rijksvastgoedbedrijf. Een samenvoeging van de Rijksgebouwendienst, Defensie vastgoed en RVOB. De 18 directies worden teruggebracht tot 5. Mogelijk allemaal nieuwe gezichten, dus moeten we waarschijnlijk alles weer opnieuw duidelijk maken.