Beroep rioolheffing bij de belastingrechter

Op vrijdag 13 april a.s. wordt het beroep tegen de rioolheffing 2011 bij de belastingrechter behandeld.  Het beroep is voor een persoon ingesteld en wordt door het WBK betaald omdat de uitspraak ook gaat gelden voor bootbewoners in dezelfde situatie.Eric Blaauwvan de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) staat ons hierin juridisch bij. Spoedig hopen wij de uitspraak op het beroep bekend te kunnen maken.

Indien u voor dit jaar ook bezwaar wilt maken tegen de rioolheffing kunt u het bezwaar van 2011 aanpassen naar 2012 (bezwaarschrift 2011).

WOZ-Taxatie toch hoger in Amsterdam. Voor bootbewoners is dat de RRBE.

Zie: pdf krantenknipsels en als u bezwaar wilt maken raadpleeg de www.waarderingskamer.nl