Besluit Grond en Water opgeschort

Het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Noord heeft op 4 maart 2014 een besluit genomen om de uitvoering beleidsnota gebruik grond en water op te schorten. Advies aan volgend bestuur bruikleenovereenkomsten toe te voegen aan het huidige beleid.

De afgelopen besprekingen met Rob Post en ambtenaren, hebben geleid tot het opschorten van de Tuinuitbreidingsregeling van 2007 (klik voor DB besluit) In het kader van rechtsongelijkheid zullen de bestaande huurcontracten per direct op nul gezet worden. Bewoners met en huurcontract kunnen binnenkort een brief hierover van het stadsdeel verwachten. Voorst zal het huidige DB aan het nieuwe bevoegde gezag adviseren, om voor onze tuinen over te gaan tot een gebruikersovereenkomst om niet. Waarschijnlijk zal dat niet een twee drie gebeuren. Voorlopig ( 2 jaar) zitten we goed. Addertje onder het gras blijft, dat volgens de ambtenaren in de nieuwe gebruikersovereenkomst allerlei bepalingen kunnen komen te staan die ons niet welgevallig zullen zijn. Bijvoorbeeld dat slecht een siertuin vergund is (dat wil zeggen geen schuur), een verplichte haag van 1.20 meter vereist is en geen schutting enz, enz. Wij moeten ons niet rijk rekenen en zullen alert moeten blijven op de inhoud van de toekomstige gebruikerovereenkomsten. Het voorstel van het WBK voor een gebruikersovereenkomst moest volgens het stadsdeel simpeler er korter (klik hier voorstel WBK). Gelukkig geeft in de meeste gevallen het bestemmingsplan aan wat wel of niet vergund is. Dus die rechtszekerheid hebben we.!! Wordt vervolgd.

Mieke Sterk
Secretaris,

Gerda van Zelst
Voorzitter WBK