Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken

Voor wie zich er in wil verdiepen, kan hier het “ontwerp Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken” bestuderen van de Gemeente Amsterdam, waarvoor de inspraak termijn op 27 april 2018 afloopt.

In hoofdlijn is het een technisch juridische aanpassing van de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten, die per 1 januari 2018 is ingegaan