Over het WBK

Woonbotenkomitee Amsterdam Noord

We vergaderen tweemaandelijks de eerste dinsdag van de maand. In juli en augustus is er geen vergadering i.v.m de vakantieperiode.

Wilt u er bij aanwezig zijn? Neem contact met ons op.
wbkamsterdamnoord@gmail.com

Bestuurssamenstelling Woonbotenkomitee

Voorzitter

Geert Lewis

Secretaris

Tine Kolbjornsen
wbkamsterdamnoord@gmail.com

Penningmeester

Helmuth Plemper,
Postgironummer WBK 5091050

Bestuursleden

Mieke Sterk

Redactie nieuwsbrief en website

Joyce van Essen
Margreet Feenstra

Redactie email

redactie wbk nieuwsbrief