Buiten IJ, ingetrokken regelingen

De volgende vijf regelingen van stadsdeel Noord voor woonboten op het Buiten IJ zijn in november 2023 ingetrokken. Hiermee is eindelijk een einde gekomen aan een onrechtmatige situatie:

  1. Nadere regeling woonboten 07 juli 1998
  2. Plan van aanpak handhaving woonboten en andere vaartuigen 27 april 2004. Deze regelingen stammen uit de tijd van ambtelijke pogingen de bewoning van toen nog 112 woonschepen op het Buiten IJ te ontmoedigen. Na de grenswijziging 1997 tussen Zeeburg en Noord naar midden vaarwater werden meer dan 55 woonschepen op het Buiten IJ door Noord ongewenst verklaard. Daarmee was het voor de bewoner onmogelijk zich op het woonschip in te schrijven of elektriciteit geleverd te krijgen. Daarbij kwam de poging om alle woonschepen in het Buiten IJ te concentreren tussen de brug en de tunnel (naast de A10). Verplichte bijdrage voor 45 íllegaal verklaarde woonschepen ƒ 143.000,- per stuk; voor door Noord wel erkende woonschepen ƒ 28.000,-.Merkwaardig was dat het bij het stadsdeel onbekend bleek dat daar een hogedruk gasleiding loopt en -nog erger- het water van het Rijk was, niet van de gemeente.Na zeven jaar ruzie tussen bootbewoners en medewerkers van het stadsdeel is pas in 2009 van dit wanbeleid afgestapt. Pas toen hebben de woonschepen ieder een eigen adres gekregen.
  3. Notitie woonboten Buiten-IJ 19 december 2007
  4. Uitvoeringsnotitie ligplaatsen Buiten-IJ 18 maart 2008
  5. Uitvoeringsnotitie objecten bij woonboten in Buiten-IJ 1 februari 2010. Dit betrof niet afdwingbare welstandseisen.