Buurtregisseur

Een deel van de woonboten in zijkanaal I heeft sinds kort een nieuwe buurtregisseur. Het is Pieter Velthuizen die namens het politiewijkteam Klimopweg deze functie vervult in het “Industriegebied Noord”. Dit gebied strekt zich uit vanaf het Coentunnelcircuit tot en met het Shell G.S. terrein.  Onder zijn beheer vallen alle woonboten in dit gebied inclusief de steigers bij de Klaprozenweg.

Op de WBK-vergadering van 1 november j.l. kwam de heer Velthuizen zich voorstellen. Volgens zijn functieomschrijving is hij een “operationele politiefunctionaris met gezag en autoriteit die zich in het publieke domein, in uniform gekleed, bezighoudt met uitvoerende politietaken en in samenwerking met anderen leefbaarheid en veiligheid in de buurt realiseert”.
Tot ieders verbazing, niet in het minst van de heer Velthuizen zelf, wist bijna niemand van de aanwezigen dat er al 6 jaar buurtregisseurs aktief zijn in ons gebied. Hij lijkt de eerst zichtbare en is van plan om de WBK-vergaderingen regelmatig bij te wonen.Ook bood hij aan om in onze krant een vaste bijdrage te leveren: “nieuws van de politie”.

Wij maakten van de gelegenheid gebruik om te vragen of er iets gedaan gaat worden aan het regelmatig terugkerend feestgedruis –boem,boem,boem- vanaf het KNSM-terrein. De vergunningen voor deze feesten van Kinetisch Noord worden afgegeven door de Deelraad maar de politie blijkt zich wel degelijk verantwoordelijk te voelen voor de overlast die ze af en toe veroorzaken. Wordt vervolgd dus.

Omdat de woonboten in het kanaal onder verschillende buurtregisseurs vallen, vroegen wij de heer Velthuizen of een van hen het centrale aanspreekpunt voor ons kan zijn. Hij gaat dit met zijn kollega’s bespreken.

Buurtregisseurs zijn te bereiken: telefonisch op nr. 0900-8844, per fax 020-5593174 of per e-mail. De e-mail adressen zijn de voornaam-puntje-achternaam @amsterdam.politie.nl
Dus bv.: pieter.velthuizen@amsterdam.politie.nl
Het was een sympathieke kennismaking waar beide partijen hopelijk wel bij zullen varen.