Inspraakavond het Stedenbouwkundig Plan Appelweg

Op maandag 10 juli 2017 is er een inspraakavond gehouden betreffende het Stedenbouwkundig Plan Appelweg/Oostzanerdijk.

Het Stedenbouwkundige Plan is door de medewerkers van de gemeente opgesteld en beslaat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • Oostzanerdijk: drie dijkwoningen van één á twee bouwlagen en een mansardedak.
  • Appelweg: 12 eengezinswoningen van twee á drie bouwlagen aan de ventweg.
  • Kruising Appelweg/Oostzanerdijk: in de loop van 2017 wordt, in opdracht van het gebiedsteam Noord West, van het stadsdeel Noord, een studie gedaan naar de verkeerssituatie van de hele Appelweg. (Maakt op 10 juli 2017 geen deel uit van het plan, maar wordt wel naar gekeken!)

Lees verder “Inspraakavond het Stedenbouwkundig Plan Appelweg”