Aanlegovereenkomst

Bootbewoners van het Buiten IJ worden in hun woonrecht bedreigd en geconfronteerd met een aanlegovereenkomst. Het WBK is van mening dat je zo niet met mensen om kan gaan en heeft ter ondersteuning een Raadsadres gestuurd. Inmiddels is er bericht van het stadsdeel gekomen dat het Raadsadres op 30 augustus in de raadscommissie Middelen wordt behandeld. De commissie begint om 20.00 uur. Bewoners die daarbij aanwezig willen zijn kunnen de datum vast noteren.

Bericht uit Schellingwoude – maart 2005

Het vorige bestemmingsplan van Schellingwoude is ongeveer tien jaar verlopen en nooit uitgewerkt. Als bewoners van de schepen in het Buiten IJ zijn we al bijna twee jaar bezig het stadsdeel uit te leggen dat na 40 jaar bestuurlijke onverschilligheid, ook wij een duidelijke, maar ook rechtvaardige regeling voorstaan. Op dit moment worden vele bewoners onnodig in onzekerheid gehouden.

Inmiddels is ons vermoeden bevestigd dat het hele bestemmingsplantraject vanuit het Stadsdeel is opgezet om het wonen op het water in een keurslijf te duwen. De schepen aan de Durgerdammerdijk worden aan hetzelfde regiem onderworpen. Aan de landzijde wordt helemaal niets gedaan. We hebben de meest fantastische verhalen te horen gekregen waarom er schepen op het Buiten IJ moeten verdwijnen. Bij controle bij de diverse betrokken instanties bleek steevast die reden niet te deugen. Het vervolgingsbeleid heet gericht te zijn tegen wrakken. In de praktijk worden bewoonde, wel onderhouden schepen met dwangsommen de wacht aangezegd. Hinderlijke wrakken blijven liggen.
Bij het verlenen of afwijzen van ligplaatsvergunningen komen we bizarre eisen tegen, die niet zijn te herleiden op een bestemmingsplan of door Gemeenteraad of Deelraad bekrachtigde regeling. Scheepsbewoners worden met zeer weinig respect behandeld en zonder noodzaak financieel benadeeld.

Het is bekend dat ons Stadsdeel in 4 jaar al aan haar 4e Dagelijks Bestuur bezig is. En ook is het zo dat de vorige (deel)Gemeentesecretaris met ruzie vertrokken is. En die vacature een tijd niet is opgevuld. Natuurlijk lijdt de interne organisatie daaronder. Een ongestuurde overheidsorganisatie is gevaarlijker dan een ongeleid projectiel. Over een jaar zijn er verkiezingen, zodat grote problemen nu niet erg gelegen komt. Maar toch: dat is juist geen reden om eerst te besluiten over onze toekomst en die van onze buren en pas daarna met ons te willen praten.

We hoorden dat het Dagelijks Bestuur op 15 maart 2005 al besluiten wou nemen over ons. Zo’n procedure kan alleen het gevolg zijn van informatie achterstand, dachten we. Daarom heeft het comité Scheepsbewoners Buiten IJ ieder lid van het Dagelijks Bestuur persoonlijk bondig op de hoogte gebracht van de risico’s bij voortzetting van het traject zoals hen dat intern wordt voorgesteld

brief 11 maart 2005 – Schellingwoude

Amsterdam, 11 maart 2005

aan de dagelijks bestuurders
Stadsdeel Amsterdam Noord

Wist u dat :
Scheepsbewoners van Rijkswaterstaat ontheffing hebben voor hun ligplaatsen.
Scheepsbewoners aan Domeinen huur betalen voor de ligplaats.
Scheepsbewoners aan Verkeer en Waterstaat Verontreiniging Oppervlaktewater betalen.
Scheepsbewoners aan de Gemeente Amsterdam Roerende Ruimte Belastingen betalen,
-hetzelfde als OZB op de kant- en ook Afvalstoffenheffing.
Scheepsbewoners zelf alle voorzieningen betaald hebben en ook onderhouden.

·    Dat per abuis in de ‘Nota woonschepenbeleid 1991’ vergeten is op te nemen dat binnen
het huidig bestemmingsplan Schellingwoude het water pas sinds 1997 bij Stadsdeel Noord is gekomen, en bijgevolg de op dat moment hier liggende schepen tot het ‘huidig bestand’ woonschepen in Noord behoren, conform het gemeentelijk beleid, bevestigd door B&W getuige bericht dd. 21 oktober 1985
·    Er op het Buiten IJ volgens Rijkswaterstaat in 2002 zelfs minder woonschepen liggen dan
in de telling 1991 van het Stadsdeel voorkomen.
·    Ligplaatsvergunningen in het verleden op niet altijd eenduidige gronden zijn verleend of
afgewezen. Helaas niet gebaseerd op welk voorschrift dan ook. Er zijn ettelijke en zeer verschillende ad-hoc toezeggingen en soms halve vergunningen verleend.
·    Door het Stadsdeel op het Buiten IJ jarenlang alleen willekeurig is gehandhaafd.

Deze voorgeschiedenis maakt het niet redelijk en niet billijk om nu 35 schepen weg te schrijven, dus 35 huishoudens uit hun woning te zetten.
Dat wordt ook absoluut niet begrepen. Niet door de scheepsbewoners, niet op de scholen, niet op de verenigingen en sportclubs.
Daarin weten we ons gesteund door de vele vrienden en kennissen in de dorpsgemeenschappen van Landelijk Noord.
En door de Dorpsraden. En de andere woonbootcomité’s.
Wij verwachten ook niet dat u daar de verantwoordelijkheid voor wilt nemen.

Wij doen een beroep op u om een streep te zetten onder alle trivialiteit uit het verleden.
Ook wij willen in goed overleg en samenwerking komen tot een voor alle partijen leefbare en werkbare situatie. Met duidelijke afspraken.
De afwikkeling van het komende bestemmingsplan Schellingwoude zal daarmee gediend zijn.

Het enige wat wij daarvoor van u vragen is legalisatie van alle bewoonde schepen in de telling 2002 van Rijkswaterstaat.
Dit doorkruist geen enkel ander beleidsvoornemen.

Met vriendelijke groeten,

Comité Scheepsbewoners Buiten IJ
p/a Volharding, Schellingwouderdijk t/o 315, 1023 NM Amsterdam
comitescheepsbewonersbuiten-ij@hetnet.nl

namens deze:                Geert Lewis            George Walhof