Fietsplan

Wie wil er mee denken over een alternatief Fietsplan? Dit in verband met de beoogde fietsbrug in het plangebied De Bongerd.  Kom naar de eerstvolgende woonbotenvergadering in bibliotheek Molenwijk, 6 april 2005 om 20:00.

verkeers- en leefbaarheidsproblemen in de Verstuiverstraat en op het Koppelingpad (De Bongerd)

Het beoogde bouwterrein De Bongerd ligt nu al sinds langere tijd braak met alle problemen van dien. Om te zorgen dat de leefomgeving van het  Koppelingpad en de Verstuiverstraat niet verloedert, schreef Gabrielle Meerbach de onderstaande (bezorgde) brief aan de  verantwoordelijke wethouder. Inmiddels  heeft de wethouder via een ambtenaar gereageerd en is het eerste punt (het gat in de weg) inmiddels gerepareerd.

Brief aan Chris de Wild Propitius, Portefeuillehouder Verkeer en Leefbaarheid Amsterdam-Noord

Geachte heer,

Graag wil ik, mede namens buurtbewoners, het volgende onder uw aandacht brengen. Als portefeuillehouder zou u ons kunnen helpen met de oplossing van de volgende verkeers- en leefbaarheidsproblemen in de Verstuiverstraat en op het Koppelingpad (De Bongerd):

1.    Er zit een gat van ongeveer 70 x 70cm in het geasfalteerde wegdek, ter hoogte van Verstuiverstraat 4/6. Dit gat wordt elke dag groter met de hoeveelheid verkeer die daaroverheen dendert (zoals ondermeer vrachtwagens van Union en Mebin, bestemmingsverkeer voor de Bongerdboot en verkeer naar de kringloopwinkel). Des te gevaarlijker omdat dit verkeer regelmatig niet de 50 km per uur regel respecteert.

2.    Al meer dan een jaar worden trottoirs en straten niet meer schoongemaakt. Dit betekent dat met name de trottoirs aan de overzijde van de Verstuiverstraat niet meer beloopbaar zijn, zo erg zijn deze overwoekerd door onkruid. Buren houden zoveel mogelijk de trottoirs grenzend aan hun tuinen, zelf schoon.

3.    Niet-buurtbewoners komen regelmatig hun huisvuil en grof vuil dumpen in de Verstuiverstraat. Dit gebeurt buiten de dagen / tijden dat de huisvuilophaaldienst langs komt. Dit impliceert veel overlast in de vorm van zwerfvuil, omdat zakken zelfs niet goed zijn afgesloten. En vaak moeten we bellen om het vuil alsnog te laten ophalen en resten zelf verwijderen. Soms brengt een van ons dat vuil van derden  uiteindelijk zelf maar naar de afvalstort.

4.    Als gevolg van het straatvuil en brokken asfalt raken straatputten verstopt. Zo waren we afgelopen zondagavond, na de hevige regenbuien, wel gedwongen om zelf de straat schoon te maken, zodat het water weg kon.

Zoals u wellicht bekend ondervinden wij al enige tijd overlast van de ontwikkelingen in het Bongerdproject. Overlast met name als gevolg van afbraak van onze buurt, het braak liggen van terreinen, en onzekerheden over de effectuering van de bouwplannen.

We hopen dan ook dat u ons kunt helpen om onze straat weer veilig, schoon en daarmee leefbaar te maken, door:
1.    het wegdek te laten repareren en een 30 km regel in te doen stellen;
2.    de trottoirs en straat te laten schoonmaken, zoals voorheen gebeurde;
3.    maatregelen te nemen tegen ongeoorloofd dumpen van huisvuil en grof vuil.

Hopend op een spoedig antwoord, met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

Gabriella Meerbach