Overlast op de zwemsteigers

Afgelopen zomer was het druk in zijkanaal I, door het mooie weer èn door corona.

Helaas sloeg de gezelligheid herhaaldelijk om in onrust en onveiligheid. Een 15-tal bootbewoners is bijeen gekomen met wijkagent Ellen om de overlast op de steigers te bespreken bij de Bongerdbrug en de Kadoelenbrug (t/o de Kadoelenwerf). Er was sprake van geluidsoverlast door muziek en geschreeuw, bedreiging, klimmen op vlonders van bewoners, vernielen van spullen op de vlonders, vernielen van plezierboten op de werf, poging tot binnendringen arken, binnendringen schuren en drugdeals.

In het zo kort wat er is besproken:

Lees verder “Overlast op de zwemsteigers”

Geluidsoverlast

Er is veel onduidelijkheid over het melden en het aantal meldingen dat wordt gedaan betreffende geluidsoverlast. Niet iedereen heeft er last van, maar hebt u last van geluidsoverlast dan kunt u dat melden via deze site of zoekt u op internet op ‘amsterdam overlast’

Is er handhaving nodig? Belt u dan de politie

Wilt u weten wat er met uw melding/klacht is gebeurd belt u dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur naar 14020.

App geluidsoverlast NDSM

Vanaf 1 juli wordt er tijdens muziekevenementen op de NDSM-werf belevingsonderzoek uitgevoerd. U kan dan tijdens een evenement via een speciale app op uw smartphone zelf aangeven of en hoeveel last u heeft van het geluid. Meer informatie over deze app en hoe u deze kunt downloaden ontvangt u te zijner tijd via het Stedelijk Evenementenbureau, nadat u zich heeft opgegeven via dit email-adres: evenementenbureau@amsterdam.nl

Evenementsprofiel NDSM

Door de gemeente/Noord was er een informatieavond georganiseerd over het evenementenbeleid in Amsterdam op 6 september jl. Tijdens deze avond bleek het echter om een consultatieavond te gaan. Dit wekte verbazing en consternatie onder de vele aanwezigen. Bovendien bleek dat niet aan alle belanghebbenden een uitnodiging was gestuurd: hele wijken hadden geen uitnodiging gehad. Na wat gekissebis heen en weer ging men echter toch in groepjes praten over de verschillende profielen. Vooral voor NDSM en Overhoeks was er heel veel belangstelling: woonboters, vastewalbewoners van Noord en Silodambewoners. Het evenementsprofiel Undercurrent bleek niet langer te bestaan: dit terrein zal versneld geschikt gemaakt worden voor bewoning. Lees verder “Evenementsprofiel NDSM”

Petitie tegen geluidsoverlast NDSM terrein, vrijwilligers gezocht

De dance-evenementen Valtifest en het Voltfestival op de NDSM-werf zijn weer achter de rug. Door de windrichting was het geluidsoverlast van deze feesten dit jaar extreem.
Vele buurtbewoners klagen al jaren over dit soort NDSM-festivals die veel geluidsoverlast met zich meebrengen voor de omgeving. Om de politiek duidelijk te maken hoeveel buurtbewoners last hebben van de dreunende bassen die 12 uur achter elkaar hun woningen binnen dringen, willen wij een petitie starten. Indien we voldoende handtekeningen ophalen, worden we als omwonenden mogelijk serieus genomen. Wij zijn zeker niet tegen festivals op de werf, maar wel tegen geluidsoverlast. De een z’n feestje moet een ander niet zo veel ellende opleven. Daarom willen we de politiek ervan proberen te overtuigen dat grote dance-evenementen buiten de bebouwde kom moeten worden georganiseerd of dat tenminste de geluidsnorm ver naar beneden wordt bijgesteld.
We zoeken vrijwilligers die een paar straten voor hun rekening willen nemen om met de petitie langs de deuren te gaan. Input over de eis/wens in de petitie en hoe deze te verwoorden, is ook zeer welkom. Neem a.u.b. contact op met Saskia van den Heuvel: saskiavandenheuvel@online.nl

Eerste hulp bij geluidshinder

Ingezonden brief van een bewoner (september 2009)

Afgelopen zaterdag moest ik mijn huis ontvluchten. Wat was er aan de hand? Had Barack Obama per ongeluk op de rode knop gedrukt en moesten we met z’n allen de atoomkelders in? Was een gigantische haai in het Zijkanaal I verschenen die met zijn machtige kaken woonbotenbewoners verslond? Niets van dat al. Het waren basdreunen die uit de richting van de NDSM-werf kwamen, en die dusdanig luid en gekmakend waren dat ik besloot mijn woonboot te moeten verlaten. Schandalig en belachelijk, en ook zeker niet de eerste keer. Maar wat te doen?

Wat te doen bij geluidsoverlast?
· Bel op het moment zelf de Milieudienst (tel. 020 5513456). Deze dienst stuurt mensen naar de locatie om daar het geluid op te meten en te kijken of  men zich aan de vergunning houdt. Men rapporteert het aantal klachten aan het Stadsdeel.
· De politie bellen, wanneer het gebonk u mijlenver de keel uithangt, heeft alleen zin, als er geen vergunning door het stadsdeel is afgegeven. De afgelopen zaterdag bleef  het evenement Valtifest – ongelofelijk maar waar – binnen de afgegeven vergunning van 100 decibel. Derhalve kon de politie niets doen.
· Maar mochten uw buren een feestje willen organiseren van 12 tot 12 en daarbij keiharde muziek zonder vergunning draaien, dan kan de politie wel ingrijpen. Maar mochten de dienstdoende agenten geen actie willen ondernemen, of u voor uw gevoel onbeschoft te woord staan, dan kunt u een klacht indienen (formulieren aanwezig bij elk politie bureau) of contact opnemen met de buurtregisseur.
· Als er een vergunning door het Stadsdeel is afgegeven, bel dan de maandag daarop (extreme geluidshinder gebeurt vooral in het weekend als omwonenden willen bijkomen van een zware werkweek) naar Stadsdeel Noord, afdeling Vergunningen (tel. 020 634 9224)  en doe uw beklag. Hoe meer mensen die klagen, hoe beter.
· U kunt ook nog – als u nog meer stoom wilt afblazen – een brief met uw klacht naar de Stadsdeelraad sturen, een zogenaamd Raadsadres. Zet dit altijd boven uw brief! U krijgt dan een officieel antwoord. Maar of het helpt is de vraag. Politici hebben heel ander belangen dan burgers. Vreemd eigenlijk, zijn ze niet onze vertegenwoordigers?
· Hoe geluidsoverlast  te voorkomen? Hou de evenementenvergunningen in de rubriek Kennisgevingen van het SDAN in de gaten. U kunt als belanghebbende een zienswijze (tegen!) indienen.

Ik kwam afgelopen zaterdag na middernacht thuis terug. Ik was tien uur van huis geweest. Ik vraag me af of het Stadsdeel, en dan met name de verantwoordelijke PVDA-wethouder Rob Post die de vergunning van 100 decibel heeft afgegeven, wel goed beseft wat hij de omwonenden van de NDSM-werf aandoet. En zou hij in de buurt hier wonen? Ik denk het niet. Hij woont vast in de buurt van de Nieuwendammerdijk, net zoals de rest van de PVDA-hotemetoten waar ze ongetwijfeld van een ongestoorde en verdiende weekendrust genieten, daar in het Wassenaar van het Stadsdeel Noord.

Als u het net zo zat bent als ik, bel vooral het Stadsdeel om te klagen!

Margreet Feenstra

Geluidshinder NDSM-werf

Ook zo’n last van het bonkende lawaai dat zo’n beetje ieder weekend onze rust verstoord? En dan van twaalf tot twaalf? Geen brief in de bus of niets, altijd een complete en zeer onaangename verrassing. Echt heel fijn als je de hele week hebt gewerkt.

Bel toch vooral (als je last hebt) dit telefoon nummer: algemeen klachtennummer o.a. geluidshinder en stank 5513456 en/of schrijf op persoonlijke titel een klachtenbrief naar de Stadsdeelraad.

Want waarom moeten wij (de omwonenden) de dupe worden van de grootheidswaan van het Stadsdeel om hip en trendy te willen zijn? En waarom wordt het aantal decibellen dat wordt toegestaan zo ruim genomen? En dat terwijl iedereen daar zo’n beetje met oordoppen in loopt! Zijn wij  niet diegene die de belastingen voor dit Stadsdeel betalen? En dan ook nog de hoge prijs van verstoorde rust moeten betalen. Nee, er wordt echt prima met de omwonenden van het NDSM-terrein gecommuniceerd (NOT)!!!!

En wedden dat er geen raadslid in de buurt van het NDSM-terrein woont?

NDSM- terrein

De laatste maanden hebben veel bewoners geluidsoverlast vanaf het NDSM- terrein ondervonden. Deze geluidsoverlast veroorzaakt erg veel klachten bij bewoners tot ver in het Kanaal en heeft een onevenredige belasting van het woon- en leefklimaat als gevolg. Dat kan zo niet door blijven gaan. Bewoners van de woonschepenhaven aan de Klaprozenweg hebben daarom een klachtenbrief over de geluidsoverlast komende vanaf het NDSM- terrein opgesteld, die gericht is aan de stadsdeelvoorzitter in Noord. Indien u ook uw ongenoegen wil uiten over de geluidsoverlast, dan kunt u de brief ophalen bij Simon Lepelaar, Klaprozenweg-– nummer 98 – steiger 2 – na 19.00 uur en gelijk ondertekenen. Graag zo snel mogelijk, de brieven worden verzameld en naar het Stadsdeelkantoor gebracht. 

Buurtregisseur

Een deel van de woonboten in zijkanaal I heeft sinds kort een nieuwe buurtregisseur. Het is Pieter Velthuizen die namens het politiewijkteam Klimopweg deze functie vervult in het “Industriegebied Noord”. Dit gebied strekt zich uit vanaf het Coentunnelcircuit tot en met het Shell G.S. terrein.  Onder zijn beheer vallen alle woonboten in dit gebied inclusief de steigers bij de Klaprozenweg.

Op de WBK-vergadering van 1 november j.l. kwam de heer Velthuizen zich voorstellen. Volgens zijn functieomschrijving is hij een “operationele politiefunctionaris met gezag en autoriteit die zich in het publieke domein, in uniform gekleed, bezighoudt met uitvoerende politietaken en in samenwerking met anderen leefbaarheid en veiligheid in de buurt realiseert”.
Tot ieders verbazing, niet in het minst van de heer Velthuizen zelf, wist bijna niemand van de aanwezigen dat er al 6 jaar buurtregisseurs aktief zijn in ons gebied. Hij lijkt de eerst zichtbare en is van plan om de WBK-vergaderingen regelmatig bij te wonen.Ook bood hij aan om in onze krant een vaste bijdrage te leveren: “nieuws van de politie”.

Wij maakten van de gelegenheid gebruik om te vragen of er iets gedaan gaat worden aan het regelmatig terugkerend feestgedruis –boem,boem,boem- vanaf het KNSM-terrein. De vergunningen voor deze feesten van Kinetisch Noord worden afgegeven door de Deelraad maar de politie blijkt zich wel degelijk verantwoordelijk te voelen voor de overlast die ze af en toe veroorzaken. Wordt vervolgd dus.

Omdat de woonboten in het kanaal onder verschillende buurtregisseurs vallen, vroegen wij de heer Velthuizen of een van hen het centrale aanspreekpunt voor ons kan zijn. Hij gaat dit met zijn kollega’s bespreken.

Buurtregisseurs zijn te bereiken: telefonisch op nr. 0900-8844, per fax 020-5593174 of per e-mail. De e-mail adressen zijn de voornaam-puntje-achternaam @amsterdam.politie.nl
Dus bv.: pieter.velthuizen@amsterdam.politie.nl
Het was een sympathieke kennismaking waar beide partijen hopelijk wel bij zullen varen.