Klaprozenbuurt

In april 2023 was bekend dat bij de Buiksloterdijk 401 tot en met 409 de schoeiing zou worden vernieuwd en het water op diepte zou worden gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat de werkzaamheden in de tweede week van september aanvangen en door lopen tot in november van dit jaar. Er worden huurcontracten aangeboden voor de tuinen. Maar, ook als bewoners zo’n huurcontract weigeren, gaat dit herstelwerk toch door, omdat het gaat om hun veiligheid.

Formeel moet dan wel de tuin ontruimd worden, maar dat is alleen bedoeld om weer eens vast te leggen dat de grond van de gemeente is en niet van de bootbewoner. Het heeft ook geen zin daar tegenin te gaan, herhaaldelijk is de gemeente hierover door de rechter in het gelijk gesteld. Vele bootbewoners op andere plekken hebben jaren geleden ook al eens zo’n aanzegging tot ontruiming gekregen, waarna er niets meer is gebeurd.

Lees verder “Klaprozenbuurt”

Klaprozenbrug tot 5 november 2017 niet open

Voor alle buurtbewoners die deze mail niet hebben gehad.

11 oktober 2017
Aan: bewoners/bedrijven Zijkanaal I

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u informeren dat er bij het bouwen van de autobrug in de Klaprozenweg (Langebrug) een technische storing is opgetreden. Het betreft een technische storing in de aandrijving van het beweegbare deel van de autobrug. Dit betekent dat de Langebrug tot en met 5 november niet bediend kan worden.

Deze onverwachte stremming geldt alleen voor vaartuigen waarvoor de brug open zou moeten. Lees verder “Klaprozenbrug tot 5 november 2017 niet open”

Petitie Wisselstrook Klaprozenweg

TEKEN DE PETITIE VOOR EEN WISSELSTROOK!

Wat is er aan de hand?

Fietsers, wandelaars en scootmobiels kunnen de komende drie jaar (tot eind 2018) niet over de Klaprozenbrug. De omleidingsroutes zijn te lang en de bewegwijzering is onduidelijk. Daardoor gaan er dagelijks toch nog tientallen voetgangers en ander langzaam verkeer de brug over. Tussen de auto’s, bussen en vrachtwagens! Dit is een zeer onveilige situatie. Over een paar maanden wordt het verkeer over de nieuwe fietsbrug geleid en die is slechts 7,5 m breed. De oude brug, die 18 m breed is, wordt dan gesloopt. Dan wordt de situatie nog onveiliger! Het wachten is op het eerste (dodelijke) ongeluk…..

Waar staat deze petitie voor?

Bewoners willen ook tijdens de bouw een veilige Klaprozenbrug!
Snel- en langzaamverkeer beide veilig de brug over!
Gewenst: een wisselstrook voor snelverkeer, geregeld met verkeerslichten en een permanente strook voor langzaam verkeer in beide richtingen.

Teken de petitie hier >>

Koffiehuis de Klaproos

In plaats van het oude koffiehuis is een nieuw en veel groter horecapand gepland. Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor een pand dat zo groot is en zoveel mensen mag ontvangen, dat de gehele parkeerplaats gevuld wordt en dat er voor bewoners en hun bezoekers geen parkeerplaats meer overblijft. De bewonerscommissie van de steigers heeft tegen de omgevingsvergunning een voorlopig voorziening gevraagd en een beroep aangespannen. Dan mag er tot de uitspraak van de rechter geen schep de grond in.

De bewonerscommissie heeft alle argumenten op een rijtje gezet. Het bestemmingsplan geeft wel de grenzen van het plan aan, maar dat is in werkelijkheid iets anders als je de plek ziet met voetpad en groen etc. De horeca is ingetekend met alleen inachtneming van die grenzen, maar dan doe je de werkelijkheid geweld aan. Op heel grote foto’s is te zien wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe Klaproos. Met een verkeerskundig onderzoek is aangetoond dat de parkeerplaats nu al vol staat en dat op het landje ook niet voldoende plek is om dit samen te voegen. Voor bewoners en bezoekers is veel te weinig plaats.
De rechter heeft de voorlopige voorziening toegekend en daardoor mag er voorlopig niet begonnen worden met (voorbereidingen voor) de bouw. De behandeling van het beroepschrift gebeurt nu in een later stadium.
De Rechtbank wil meer duidelijkheid over de maten, inmetingen en tekeningen en over de parkeermogelijkheden op een fatsoenlijke en veilige afstand. Dat kan dan wanneer dat beroep voor komt. De bewonerscommissie en hun juristen en met ondersteuning van de bewoners die bijna allemaal hebben medegetekend gaan door met deze zaak.

Mini Tsunami’s, parkeerperikelen & oliedomme verkeersregelaars

Welkom in de wondere wereld van de Verbreding van de Klaprozenweg

In juni 2015 zijn de werkzaamheden aan de Klaprozenweg begonnen. Een avontuur dat ons ten minste drie jaar gaat bezighouden. Iedereen die zo af en toe eens gebruik maakt van de Klaprozenweg kan de chaos met eigen ogen aanschouwen. Wij, de bewoners van de woonbotenhaven, zitten eerste rang bij dit wonderlijke schouwspel.

Reeds in de eerste maand van de werkzaamheden kwam uit waar wij al lang voor vreesden. De nachtelijke werkzaamheden hielden menigeen van een welverdiende reis naar dromenland. Niet eens zo zeer door het lawaai van machines als wel door schreeuwende werklui –’t is me wat als je van de ene kant van de brug met iemand op de andere kant van de brug moet communiceren- en de claxons van diezelfde werklui: ‘Hee, jij ook hier om 04.00 uur in de ochtend?’

Wat aanschouwen wij zo al op doodgewone doordeweekse dagen?

Mannetjes in beschermende kleding die de asbest uit het wachtershuisje veilig kwamen verwijderen. Diezelfde mannetjes veegden sloopresten die op de pontons onder het huisje terecht kwamen, kordaat het water in. Menig buurman en –vrouw schrok zich het leplazerus en mailde omgevingsmanager Hester van der Meer over dit opmerkelijke tafereel. Hester stelde ons gerust met het antwoord dat er echt geen asbest tussen de sloopresten aanwezig was. Over het feit dat de overige rommel gewoon het water in werd geveegd, repte zij met geen woord.

Weigerende internetverbindingen en telefoonlijnen! ‘Oh, dat is vervelend, maar daar heeft de gemeente niets mee te maken. Tja, die bedrijven grijpen nu ook de kans om het een en ander te veranderen, maar daar zullen ze u toch echt zelf over op de hoogte moeten stellen.’

Afgesloten parkeerplaats! ‘Oh jee, is dat nu echt al weer gebeurd zonder vooraankondiging. Dat mag echt niet gebeuren. We zullen het WEER opnemen met de aannemers.’

Ontruiming parkeerplaats! ‘Bent u daar van geschrokken? Maar dat was toch de afspraak. Niet? Oh dan heb ik dat verkeerd begrepen. Ziet u, het is vakantie en dan kunnen we niet altijd goed overleggen met de collega’s.’

Mini-tsunami’s! ‘Wat zegt u?’ Zijn er hoge golven. Ik zal eens even uitzoeken wat er aan de hand is.’ Even later ‘De werkzaamheden die dit veroorzaken gaan de hele dag door mevrouw.’ ‘DAT DACHT IK NIET!!!!! ‘Is het zo erg? Ik stuur meteen iemand naar u toe.’

En dan de allesovertreffende verkeersregelaars. Met toestemming citeer ik een buurvrouw die het volgende op onze zijkanaal I facebookgroep plaatste:
“Irriteer me al tijden aan de verkeersregelaars op de Klaprozenweg!
Vandaag toch wel echt t toppunt, de regelaar zelf zit al vanaf een uur of 12 (iig) in zn auto en nu heeft ie ook nog vrouwelijke visite, op zich niets mis mee…
Mevrouw parkeert haar scootmobiel midden op t kleine overgebleven stukje stoep, waar vervolgens niemand meer langs kan en ze zitten samen n joint te roken in de auto van de verkeersregelaar. Een moeder met kinderwagen passeert de scootmobiel en bijna wordt aangereden door n scooter, n klein jongentje die samen met zn vader over de grote weg, tegen t verkeer in fiets schrikt heel erg van n toeterende buschauffeur en een clubje wandelaars echt geen idee hebben hoe ze bij Ataturk komen…
Ik vind t n rare situatie, moet zo’n regelaar dan niet iets beter regelen?
Van de week zat (n andere) verkeersregelaar op de trap naar t brugwachtershuisje te tongzoenen met n meisje met n flinke bilpartij, moest ik met onze kinderwagen de stoep af en weer op omdat ik er niet langs kon
Moest er om lachen maar van binnen n beetje huilen…”
Gaat er ook wel iets goed?
Jawel, we hebben inmiddels ongeveer 10 telefoonnummers van verschillende ambtenaren en bouwvakkers die we kunnen bellen indien er weer iets mis gaat.
Bovendien hebben we ook mooie nieuwe parkeerplekken gekregen op het landje. En de extra lantaarnpaal doet het inmiddels ook. Joechee!

Klaprozenbrug

Op 13 december is een voorlichtingsavond in de Klaproos georganiseerd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV)voor de betrokken woonbootbewoners over het concept Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe Klaprozenbrug. Meegedeeld is dat er een geheel nieuwe brug wordt aangelegd, deze kan dus makkelijk iets naar het zuiden gelegd worden waardoor de bewoners er minder last van hebben. Er wordt uitgegaan van de huidige geluidsbelasting op de woonboten van 65 dba, dit is veel te veel voor de gelijkwaardige behandeling voor woningen op het land bij vernieuwing van wegen (max 55 dba of maatregelen). Verkeerskundig geeft de nieuwe inrichting een hoop overlast voor de woonboten: meer verkeer, moeilijkere bereikbaarheid door de busbaan in het midden waardoor je niet kan afslaan, opheffen van de Ataturkstraat die wordt verlegd naar de kop van Koppelingpad. In de bijeenkomst is aangegeven dat bewoners/WBK het niet eens zijn met de plannen.

Zie voor verdere informatie http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/klaprozenweg/

Stand van zaken vervanging steigers en verbreding Klaprozenbrug

Op 5 juli jl. is een informatieavond gehouden over het vervangen van de openbare steigers bij de woonboten gelegen aan de Klaprozenweg. Tijdens de informatieavond is door de projectleider uiteengezet hoe het vervangen van de steigers in zijn werk gaat en wat er van de bewoners wordt verwacht. Omdat daar nog  veel vragen over

werden gesteld en ook nog een aantal zaken uitgezocht moesten worden, zijn de volgende afspraken aan de bewoners bekend gemaakt:

–       Start werkzaamheden is gepland half april 2012

–       Het stadsdeel zoekt uit wie verantwoordelijk is voor het af- en aanmeren van de woonboten tijdens werkzaamheden

–       Het stadsdeel onderzoekt of de huidige situatie gelegaliseerd kan worden. Zo ja, onder welke voorwaarden.

Zodra er meer bekend is, neemt het stadsdeel contact op met de bewonerscommissie.

Stand van zaken mogelijke verbreding brug Klaprozenweg- Zijkanaal I, 08-09-2011

Dit voorjaar heeft de Gemeente Amsterdam, Centrale Stad (Dienst Infrastructuur en Vervoer, DIVV) aangekondigd dat zij de brug over de Klaprozenweg willen gaan verbreden. Zij gaan uit van het verbreden van de brug aan de noordzijde wat als consequentie heeft dat er mogelijk 6 woonboten moeten verdwijnen of worden verplaatst.

In maart heeft een eerste overleg plaatsgevonden met direct betrokken bewoners en het WBK. Hierover hebben we eerder bericht tijdens de WBK vergadering en in de WBK krant.

Donderdag 8 september 2011 heeft een tweede overleg plaatsgevonden, georganiseerd door DIVV, met omwonenden en in aanwezigheid van WBK.

DIVV heeft aan de hand van tekeningen het schetsontwerp voor de brug toegelicht. Er is nog steeds sprake van een nieuwe fietsbrug aan noordzijde waarvoor 6 woonboten moeten wijken. Daarnaast blijkt dat het bij verbreding nodig is om ook de bestaande brug te vervangen. Dit betekent een forse operatie die veel overlast kan veroorzaken.

Vanuit bewoners zijn veel zorgen geuit over de overlast die de nieuwe burg qua verkeer zal veroorzaken: geluid, luchtkwaliteit, uitzicht en verkeersveiligheid. De gemeente stelt wonen op het water gelijk aan wonen op de wal, dus zij zullen maatregelen moeten nemen om overlast te beperken. Rapporten over de overlast zijn nog niet afgerond maar worden nog beschikbaar gesteld.

Voor de 6 woonboten die zouden moeten wijken betekent dit dat zij individueel in gesprek zijn over oplossingen, het geeft wel veel onzekerheid voor hen.

Vanuit het WBK zullen wij ons inzetten om de leefbaarheid van de hele woonboten buurt te behouden. Het WBK stelt vragen bij de keuze van de gemeente om de Klaprozenbrug in ieder geval te verbreden waardoor een barrière ontstaat tussen bestaande en nieuwe buurten aan het IJ in Noord.

Een van de voorstellen is om het verkeer voor Overhoeks en Buiksloterham via een eigen verkeersontsluiting op te lossen. Ook de optie om de brug aan de zuidzijde te verbreden in is onder de aandacht gebracht zodat de overlast meer beperkt kan blijven.

De planning is een half jaar uitgesteld, de gemeente verwacht dat in de 1e helft 2012 de bestemmingsplan procedure kan gaan lopen, waar ook mogelijkheid is om formeel bezwaar te maken. Er volgt een verslag van de bijeenkomst vanuit de gemeente, het volgende overleg vindt plaats eind november.

Vanuit de bewoners rondom de Klaprozenbrug is Rene Miedema eerste aanspreekpunt, vanuit het WBK  Joost Vorstenbosch. We houden jullie op de hoogte!

Namens het WBK , Joost Vorstenbosch

Informatie van stadsdeel over verbreding Klaprozembrug