Concept nota’s van beantwoording van bestemmingsplan Kadoelen/ Oostzanerwerf III en Banne Buiksloot II

Zowel in de inspraakreactie als de zienswijze bij beide bestemmingsplannen zijn er heel veel punten waarin is verzocht om aanpassing, tegemoet gekomen. De belangrijkste punten zijn; het gebruik van de tuinen vanaf de Appelweg, Landsmeerderdijk, Buiksloterdijk t/m aan de Klaprozenbrug zijn als Tuin 3 en Tuin 4 vastgelegd.

Een berging van max. 30 m2 is toegestaan. De erfafscheiding is nu ook voor beide bestemmingsplannen 2 meter hoog. De maten voor woonarken voor de Banne Buiksloot II, zijn net als voor Kadoelen/Oostzanerwerf – lengte 20 meter, hoogte 6 meter, breedte 7 meter, als de ligplaats dit toestaat en er is dus geen beperking meer van het vloeroppervlak van 140 m2, zoals dat voorheen voor het bestemmingsplan Buiksloterbreek van kracht was.

Behalve het overgangsrecht m.b.t. schuren zonder vergunning, blijft dit een punt waaraan niet tegemoet wordt gekomen. Het heeft voor het WBK geen zin om op dat punt in beroep te gaan bij de Raad van State vanwege de juridische complexiteit. Bewoners moeten zelf bepalen of ze in beroep gaan tegen punten die hun persoonlijk belang kunnen benadelen. Als er niet in beroep bij de Raad van State wordt gegaan, dan wordt dit een kwestie voor de rechter.

Op 19 juni a.s worden beide bestemmingsplannen door de Raad van het stadsdeel Noord behandeld. Indien deze worden goed gekeurd door de Raad, dient er binnen 6 weken beroep aangetekend te worden bij de Raad van State.

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kadoelen – Oostzanerwerf III
Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Banne Buiksloot II