De Bongerd perikelen

De woonbootbewoners hebben een bodemprocedure tegen het stadsdeel aangespannen over de tuinen. Het eerste antwoord van het stadsdeel op de dagvaarding (de zogenaamde conclusie van antwoord en conclusie van eis in reconventie). van de stadsdeeladvocaat is inmiddels binnengekomen. Nu zal de woonbotenadvocaat Joris Klompé nu weer een reactie gaan schrijven (zogenaamde conclusie van antwoord en conclusie van eis in reconventie onzerzijds). Daar gaat tijd overheen. De agenda’s van de diverse betrokkenen (rechter, advocaten, betrokkenen) moeten de komende weken op elkaar afgestemd worden. De rechtszaak zal niet voor medio november dienen.

In de tussentijd ontvingen de bewoners gedurende de zomervakantie de zoveelste aangetekende brief van projectmanager Jelle Prins van de centrale stad waarin werd geëist dat woonbootbewoners hun tuin zouden ontruimen. De reageertijd had hij gezet op 6 weken, ongeacht de onderhandelingen met stadsdeel Noord. Hier is verder niet op gereageerd. Echter, naar het zich nu laat aanzien heeft het stadsdeel de dreiging met ontruiming van de tuinen in de beroepsprocedure meegenomen. En hoeven de bewoners van het Koppelingpad en Verstuiverstraat niet langer bang te zijn voor aparte ontruimingsprocedures van hun tuinen voordat de rechtszaak is geweest.

Het grootste deel van de groep heeft inmiddels het (deel)verslag van de bodemonderzoeken in hun eigen tuin ontvangen, dit na enige druk van de advocaat. Eerste conclusie is dat het rapport er vooral erg rommelig en gehaast uitziet en dat het voor een leek moeilijk te doorgronden is wat de consequenties kunnen zijn van de bevindingen.

Helaas is wel al de woonboot van Ernst-Jan en Fieke en hun gezin naar de woonbootsloot in het nieuwe gebied De Bongerd gesleept en moeten de bewoners van het Koppelingpad en Verstuiverstraat hen missen.