Donatie

Alle woonbootbewoners die wonen in Amsterdam-Noord hoeven niets doen om goed geïnformeerd te zijn.  Zij ontvangen de nieuwsbrief  – indien gewenst –  gratis en zij kunnen deze website kosteloos bezoeken. Slechts één keer per jaar doen wij een dringend beroep op u. Namelijk om er voor te zorgen dat wij de nieuwsbrief kunnen blijven verstrekken en deze website kunnen onderhouden, hebben wij uw geldelijke bijdrage nodig.

Stort daarom gul uw donatie op gironummer NL17 INGB 0005 0910 50 t.n.v. Woonboten Komitee Amsterdam Noord, Buiksloterdijk 455, 1034 ZB Amsterdam.