Dossier Klaprozenweg Noordoost

Even terughalen, wat ging er aan vooraf?

Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost wordt woongebied en dat heeft consequenties voor de omgeving Buiksloterbreek en zijkanaal I. De gemeente presenteerde in 2017 haar plannen en nodigde buurtbewoners uit mee te denken. Zo werd een participatietraject in gang gezet waar een aantal zeer bevlogen bewoners van de Buiksloterbreek, Zijkanaal i en Buiksloterham aan deelnemen; onder hen (landschaps-) architecten die hun kennis inzetten voor het ontwerp. Eind vorig jaar presenteerde de bewoners hun projectplan De Groene Draak aan de gemeente. Het plan pleit onder andere voor meer groen en behoud van alle woonboten in het gebied.

Afgelopen maart heeft de gemeente haar herziene plannen gepresenteerd aan de buurt. Hierin zijn meerdere adviezen uit projectplan De Groene Draak overgenomen. Deze gelden echter vooral de Buiksloterbreek. Bootbewoners hebben nog een spannende tijd voor de boeg waarin grote beslissingen worden genomen over hun directe leefomgeving.

Hoe staat het er nu voor?

Er hangt bootbewoners drie veranderingen boven het hoofd:
1. Voor de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk wil het projectteam van de gemeente een deel van de oever open maken. Het dagelijks bestuur van de gemeente vindt dit een mooie ambitie. Dit zou betekenen dat een aantal woonboten weg moeten en dat het water gaat dienen als recreatiegebied voor de buurt. Voor bootbewoners betekent dit in de zomer geluidsoverlast van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat en een grote kans op overlast van jongeren die de drijvende terassen van de boten gaan gebruiken om vanaf te springen.

2. Wat tot een aantal jaar terug een kleine horeca gelegenheid was aan de Klaprozenweg, grenzend aan de parkeerplaats van de woonbotenhaven, wordt mogelijk een café/restaurant voor 150 gasten inclusief terras op de eerste verdieping. De vergunning hiervoor is jaren geleden al afgegeven door de gemeente, maar de bootbewoners hebben dit altijd met succes kunnen bestrijden. Immers, hun parkeergelegenheid zou verdwijnen samen met hun privacy, want vanaf het terras kijk je zo vanaf vijf meter afstand bij de boten en de tuinen naar binnen. Door de herprofilering van het gebied krijgt de vergunning nieuwe urgentie, voor de toekomstige uitbater en de gemeente.

3. Tot slot zijn er plannen om het parkeren voor de woonbootbewoners in het projectgebied ingrijpend te veranderen; mogelijk door aan de zuidkant van ‘t Landje een parkeerplaats te maken, waardoor bewoners hun auto ver van hun boot moeten parkeren. In de plannen van de gemeente wordt het parkeerplaatsje aan de Klaprozenweg opgeheven.

In gesprek met bootbewoner Saskia van den Heuvel, een van de initiatiefnemers van de participatiegroep die De Groene Draak heeft ontworpen: ‘Voor de bootbewoners is het nog lang niet over helaas. Wel hebben we al heel veel voor elkaar gekregen als je naar de presentatie van de gemeente kijkt. Zo is er veel meer groen opgenomen in de plannen en is de voorgestelde hoogbouw die aan de haven grenst verlaagd van zes naar drie of vier verdiepingen’.

Vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de bootbewoners en de gemeente over de oeverplannen en de horeca. Hier hebben de architecten uit de Buiksloterham kunnen uiteenzetten dat horeca van zo’n omvang niet past op die lokatie. Over de oeverplannen hebben mensen hun zorgen kunnen uiten en ook stevig beargumenteerd wat de consequenties zijn wanneer de gemeente deze plannen gaat doordrukken. De bootbewoners zijn zich bewust van hun rechten en bereid daarvoor te vechten, hoewel niemand uitziet naar zo’n slopende procedure. Het projectteam zal de bezwaren van de bootbewoners met het dagelijks bestuur (DB) van Noord bespreken. Hopelijk laat het DB de wens om de oever te openen dan varen. 1 juni wordt het nieuwe ontwerp van het bestemmingsplan door de gemeente verwacht. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte!

Wilt u tussendoor op de hoogte blijven over project Buiksloterbreek en het lot van de bewoners van ‘t Landje? Ga dan naar: https://www.facebook.com/buiksloterdijkpark of mail Saskia van den Heuvel: saskia@ziggo.nl