Evenementsprofiel NDSM

Door de gemeente/Noord was er een informatieavond georganiseerd over het evenementenbeleid in Amsterdam op 6 september jl. Tijdens deze avond bleek het echter om een consultatieavond te gaan. Dit wekte verbazing en consternatie onder de vele aanwezigen. Bovendien bleek dat niet aan alle belanghebbenden een uitnodiging was gestuurd: hele wijken hadden geen uitnodiging gehad. Na wat gekissebis heen en weer ging men echter toch in groepjes praten over de verschillende profielen. Vooral voor NDSM en Overhoeks was er heel veel belangstelling: woonboters, vastewalbewoners van Noord en Silodambewoners. Het evenementsprofiel Undercurrent bleek niet langer te bestaan: dit terrein zal versneld geschikt gemaakt worden voor bewoning.

Voor de NDSM houdt het evenementsprofiel in dat 6 festivals boven de 65DBa (net als nu) mogen plaatsvinden, 12 festivals boven de 55DBa (net als nu), dat er geen grote geluidsbelastende festivals 2 weekeindes na elkaar mogen plaatsvinden, behalve een keer per jaar (net als nu Vollt – Valti). En dan nog 49 kleinere evementen (die ook hoorbaar zijn). De meeste festivals zijn gepland in de lente en zomer, zodat bewoners er extra veel last van hebben. Uit niets bleek dat de limieten zouden worden aangepast en dat terwijl Coby van Berkum onder zo’n beetje alle post over de evenementen op de NDSM-werf heeft gezegd dat dat wel het geval zou zijn. Alle aanwezigen hebben goed aangegeven dat water geluid veel verder draagt, dat evenementen wel om 23 uur ophouden maar dat het geluid er voor veel grenzen te boven gaat ondanks dat ze misschien wel aan de vergunning voldoen, dat mensen hun woonboten ontvluchten in de weekenden met harde festivals.

Op woensdag 12 oktober 2016 was er een vervolg bijeenkomst. Daarin bleek tot er niets tot weinig was gedaan met de inbreng van de bewoners. Inmiddels is een en ander op de lange baan geschoven.

Wijkcentrum d’Oudestadt heeft besloten met de gang van zaken geen genoegen te nemen. Zij roepen bewoners op om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Bij de rechtbank pleiten zij voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de gemeente van de evenementorganisatoren eisen de best beschikbare technieken te gebruiken.
http://www.oudestadt.nl/geef/

Deze actie lijkt vooral op de evenement locaties van het centrum gericht, maar het is een mooi initiatief om de stad wat leefbaarder te maken voor de bewoners.