Fietspad naar Zaandam

SNELFIETSPAD
Degenen die op de fiets van Amsterdam Noord naar Zaandam willen rijden moeten een onaantrekkelijke omweg volgen, vooral op de plaats waar de ringweg blokkades opwierp. Een snelfietspad langs de noordoostoever van de Noorder IJ-plas moest daarin verbetering brengen, maar de aanleg van de tweede Coentunnel zorgde voor vertraging. Nu die tunnel af is wordt er aan gewerkt en dit jaar komt hij er eindelijk. Dan hoeven de tweewielers vanuit Tuindorp Oostzaan niet langer om de sportvelden heen bovenlangs het Coenplein te rijden.

DAM TOT DAM
Maar het kan nog beter. In 2012 besloten de gemeentes Amsterdam en Zaanstad tot de aanleg van een recreatieve fietsroute die zo veel mogelijk de oevers van het IJ en de Zaan zou volgen. Daar liggen nu industriegebieden met veel waterige inhammen – de aanleg betekent vooral het wegnemen van hindernissen. Door de bouw van bruggen bijvoorbeeld. De onlangs gereedgekomen Theo Fransmanbrug over het Zijkanaal I is er één van. Op termijn moet deze ‘recreatieve route’ de hoofdverbinding voor langzaam verkeer worden.

NOORDER IJ-PLAS
Het grootste obstakel vormt de Noorder IJ-plas, waar via het snelfietspad nog steeds omheen gereden wordt. Een brug over de monding van het Zijkanaal H wordt door de plannenmakers gezien als ‘HET symbool voor de verbinding tussen Amsterdam en Zaandam’. Vorig jaar werd tijdens een feestelijk boottochtje op een oud IJveer de bouw ervan aangekondigd. Maar het daarbij getoonde ontwerp gaat het niet worden – dat bleek achteraf te duur. De realisatie laat derhalve nog even op zich wachten, er wordt momenteel aan iets goedkopers gewerkt.
Vorig jaar lag ook het fietspad langs de zuidoevers van de plas ter visie. Daar is Rijkswaterstaat niet blij mee, omdat er nieuwsgierige fietsers via de calamiteitenafvoerwegen in de Coentunnel terecht kunnen komen. Hier wordt een oplossing voor gezocht.

De bewoners van het Zijkanaal H hopen dat fietspad en brug er gelijktijdig komen, opdat de smalle dijkweg die voor hun woonarken langs loopt niet als doorgaande weg (voor hardrijdende scootertjes) gaat functioneren.