Foutieve bepaling ligplaatsvergunning jaagt woonbootbewoner op kosten

Een bootbewoner wilde na enige tijd zijn ark vervangen door een andere. Echter, door de opgehoopte bagger is de nieuwe ark niet langs andere arken op de vergunde ligplaats te krijgen. Op grond van een onjuist afgegeven ligplaatsvergunning moet de bootbewoner nu op eigen kosten laten baggeren. In plaats van dat de eigenaar van het water, de gemeente of het stadsdeel als zaakwaarnemer, daar zorg voor draagt.

De instinker is dat in de vergunning de ongeldige bepaling is opgenomen dat de bootbewoner / eigenaar zelf ervoor verantwoordelijk is het water op diepte te houden. Deze bepaling is nooit bestuurlijk bekrachtigd en dus ongeldig, waar het om een ligplaats in publiek (gemeentelijk) water gaat.

Sinds 2009 is deze bepaling met ambtelijk enthousiasme per abuis overgenomen uit privaatrechtelijke erfpachtcontracten en toegevoegd aan enkele publiekrechtelijke ligplaatsvergunningen. Naast het op diepte houden zijn de afgelopen jaren nog andere, ook niet geldige voorschriften in verstrekte vergunningen gesignaleerd. Zoals over het gebruik van grond of water rond de woonboot of het slaan van palen en steigers.

In een ligplaatsvergunning hoort volgens de nog steeds geldende Nota Woonbotenbeleid 1991 uitsluitend en niets meer te staan dan:
• datum afgifte
• naam eigenaar
• naam woonboot
• afmetingen woonboot, lang x breed x hoog
• het water waarin de woonboot ligt
• adres
• vergunning geldt voor onbepaalde tijd
• handtekening behandelend ambtenaar

Natuurlijk moeten nieuwe bootbewoners / eigenaars er in goed vertrouwen op de overheid vanuit kunnen gaan dat ze een juist geformuleerde ligplaatsvergunning krijgen. Helaas is dat onterecht.
Vooral bootbewoners die vanaf 2009 nieuw op een woonboot in Noord zijn gekomen, raden we nog eens dringend aan om hun ligplaatsvergunning na te kijken. Zodra daar onjuiste bepalingen in staan, ga op het stadsdeelkantoor vervanging vragen.
Dit is herstel van een fout van het stadsdeel, dus mogen er geen leges geheven worden.