Geluidsoverlast

Amsterdam-Noord gaat er bij horen. Het is de bedoeling dat we een serieuze concurrent zullen gaan worden voor de centrale stad als het gaat om cultuur en uitgaansgelegenheden.
Een wedstrijd die de centrale stad nu al niet meer kan winnen is: wie geeft met grote regelmaat in het weekend toestemming voor ‘feesten’ die zoveel decibellen geluid produceren dat een groot deel van de omliggende bewoners ramen en deuren moeten sluiten en sommigen zelfs hun glaswerk in veiligheid moeten brengen.
Het WBK zocht uit welke instanties aangesproken kunnen worden op deze overlast en waar men terecht kan met klachten. Een brief van Gerda van Zelst werd binnen een week beantwoord door de heer Visscher van de afdeling Milieu.
Hij dankt allen die tot op heden een klacht hebben ingediend omdat mede daardoor actie kan worden ondernomen.
Een paar letterlijke citaten uit de brief: “enkele omwonenden hebben reeds bezwaar gemaakt tegen de Wet milieubeheer vergunningen van Kinetisch Noord (het organiserende bedrijf). In december buigt de Raad van State zich over dit bezwaar”.
“De wet milieubeheer wordt in Amsterdam gehandhaafd door de Dienst milieu en Bouwtoezicht in opdracht van het Stadsdeel.”
De evenementenvergunningen worden door de stadsdeelvoorzitter gegeven.
Deze vergunning valt onder de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en wordt door de politie gehandhaafd.
De voorzitter van het DB beslist of deze vergunningen worden afgegeven, dit kan ook tegen een negatief advies van de ambtenaren in zijn.
Het is de bevoegdheid van de voorzitter.”

Het heeft dus zeker zin om reële geluidsoverlast te melden.
U kunt dit doen telefonisch en/of per e-mail.
Telefonisch op nr.: 020  5513456  milieuklachtenlijn
( 7 x 24 uur bereikbaar)
e-mail :  e.visscher@noord.amsterdam.nl
g.meijer@noord.amsterdam.nl