Gemeentebelastingen

Klik hier als u de enquête wilt invullen >>

De enquête kan nog tot 31 december ingevuld worden.

Gemeentebelastingen ofwel belastingen in het algemeen zijn altijd een “hot issue”, vooral als blijkt dat niet iedereen dezelfde aanslagen ontvangt (van de gemeente). Daarom hebben wij vorig jaar april een aan groot aantal bewoners van het Zijkanaal-I benaderd om deel te nemen aan een enquête. Met deze enquête wilden we in kaart brengen wie voor welke gemeentebelasting wordt aangeslagen. Geconcludeerd kon worden dat er veel verschillen waren. Inmiddels zijn er een aantal rechtszaken geweest en lopen er rechtszaken waar verschillende gemeentebelastingen worden aangevochten. Om na te gaan of de gemeente en/of Waternet nu wijzigingen hebben aangebracht in het aanslaan van de (gemeente)belasting willen we de enquête graag nogmaals doen, maar dan alleen van het jaar 2008. Om zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen welke aanslagen er worden gedaan is het belangrijk om een zo hoog mogelijk respons te ontvangen. Het invullen van uw straatnaam is belangrijk om een goede vergelijking te kunnen maken. Met alle gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. Met de resultaten van de enquête zullen wij vervolgens stappen kunnen gaan ondernemen, zodat iedereen voor dezelfde belastingen wordt aangeslagen en niet de één voor zes belastingen en de ander bijvoorbeeld voor twee.

G. van Essen
J.W.M. Pennekamp

Klik hier als u de enquête wilt invullen >>