Gesprek met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur

Precario en aanhorigheden. Op 19 oktober heeft een eerste gesprek (45 minuten) plaatsgevonden met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel-Noord en leden van het WBK over de heffing voor de steigers, walgebruik etc. Door het stadsdeel is vastgesteld dat voor de heffing van de steigers bij woonboten het tarief voorlopig in 2006 op € 0.00 is gesteld. Op 9 december zal opnieuw een gesprek met de voorzitter van het DB en leden van het WBK plaatsvinden (30 min) over de regeling voor de steigers. Het WBK zal haar voorstel dan ook weer inbrengen zoals dat in 2005 is voorgesteld. De precarioheffing voor de ligplaats (woonboot) gaat van € 5,19 naar € 5.30. per 2m per jaar. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de gesprekken. De regeling voor tuingebruik zal een andere keer aan de orde komen.