Helft woonarken weg voor nieuwe cruisehaven?

Begin januari nam het gemeentebestuur een besluit over nieuwe IJ-oeververbindingen voor fietsers en voetgangers. Om te beginnen een brug in het oosten, later gevolgd door een tweede brug aan de westkant van het centrum. Door de aanleg van die eerste Javabrug kunnen grotere cruiseschepen hun draaikom niet meer bereiken en daarom moet de Passenger terminal Amsterdam naar het westen worden verplaatst.

Tussen de stukken van Sprong over het IJ zitten ook de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek dat moest uitwijzen welke van de eerder bepaalde drie voorkeurlocaties de meest geschikte zou zijn. Daar werd later nog een vierde locatie aan toegevoegd: de Achtersluispolder (Zaandam). Dit zou de meest kansrijke locatie zijn, aldus het eindrapport. De Coenhaven bleek erg duur en de andere twee waren afgevallen.

Die kansrijke cruiseterminal in de monding van het Zijkanaal H kan er echter alleen maar komen wanneer 32 woonschepen worden onteigend. Dit vanwege de geluidhinder die de hulpmotoren voor de stroomvoorziening van de cruiseschepen veroorzaken. Iets meer dan de helft van de 63 woonarken in het Zijkanaal H zal dus moeten verdwijnen wanneer die cruisehaven er werkelijk komt!

Hoe groot de kans daarop is zal blijken uit een vervolgonderzoek waaraan Amsterdam, Zaamstad, PTA en Havenbedrijf deelnemen. Daarbij wordt naast de Achtersluispolder ook de Coenhaven nader bekeken en wellicht nog een nieuwe locatie in het Westelijk Havengebied.

Op dat laatste dringt de bewonersvereniging Zijkanaal H aan, in haar reactie op Sprong over het IJ. Net als het stadsdeel Noord, dat ook geen terminal bij de Noorder IJ-plas wil.
Dan is er nog de PTA. Die geeft de voorkeur aan een terminal met drie ligplaatsen en bij de Achtersluispolder zijn er vooralsnog maar twee onderzocht. Zij nemen aan het vervolgonderzoek deel, waarmee de kans groot lijkt dat er inderdaad serieus naar een alternatief gezocht zal worden.

Aan het eind van dit jaar moet het onderzoek klaar zijn en dan kan er een definitieve locatiekeuze worden gemaakt.

Bron: https://www.amsterdam.nl/publish/pages/823469/concept_nvu_bijlage_1_5_a_zeecruise_milieueffecten.pdf

Eén gedachte over “Helft woonarken weg voor nieuwe cruisehaven?”

Reacties zijn gesloten.