Horecabeleidsplan Stadsdeel Amsterdam-Noord 2006-2015

Van mw. F. Bottse is een ontvangstbericht binnengekomen op onze inspraakreactie (zie verder in de krant) over de beleidsnotitie Horecabeleid Amsterdam-Noord.  De reactie zal meegenomen worden. Wanneer het Horecabeleidsplan begin volgend jaar in het Dagelijks Bestuur wordt behandeld, zullen we vernemen of er aanpassingen plaatsvinden.