Huisvestigingsverordening 2020

De gemeente heeft het voornemen om woonboten in 2020 onder de Huisvestingsverordening te brengen. In de loop van 2019 komt dat voorstel in de inspraak. Bedoeld om verdere woningonttrekking te voorkomen, daaronder uitbreiding van de permanente hotel exploitatie zoals nu van 30 tot 40 woonboten in de binnenstad.

Dit gaat betekenen dat er extra regels gaan komen voor toeristische verhuur, de B&B’s waarvoor straks vergunning nodig is, meldplicht vakantieverhuur, regelingen voor kamerverhuur, 2e woning, splitsing van de woning en onttrekking van woonruimte. Voor één en ander in werking kan gaan, moet de basisadministratie van de gemeente (BAG) wel eerst geschoond worden en dat is nog een hele klus.

Gebruikelijk is dat de gelijkstelling van wonen op het water aan wonen op de wal alleen meer verplichtingen voor wonen op het water oplevert. Dus moeten we zelf opletten dat daar ook gelijke rechten tegenover horen te staan. Zoals huurbescherming voor huurders van woonboten, iets dat nu nog is uitgesloten. Net zoals dat zulke huurders huurprijskwesties aan de huurcommissie kunnen voorleggen, ook al word je de laatste jaren minder vrolijk van die procedure. Pas op, de huur van ligplaatsen is een heel ander verhaal!

Bovendien moeten alle woonboten in de relevante bestemmingsplannen zijn opgenomen. In Noord is dat nu zo, maar voor andere delen van de stad is dat nog niet altijd duidelijk. En dan: de bescherming van een woongebied tegen bijvoorbeeld fijnstof en geluidsoverlast, geldt nog steeds niet voor de ligplaatsen van woonboten.

Onder andere wat we hier verder van gaan vinden staat ter discussie op de vergadering van 15 januari 2019.

De Huisvestingsverordening 2016 (let vooral op beleidsregel 12) is hier te vinden.