Ingezetenenheffing AGV – Definitief gewonnen!!!!!

In een vorig blog is gemeld dat het beroep tegen de ingezetenenheffing door de rechtbank gegrond is verklaard en de aanslag is vernietigd. Na de zitting deelden de vertegenwoordigers van AGV mee dat de uitslag gerespecteerd zou worden maar het AGV ging toch in Hoger Beroep. Eric Blaauw zou ook deze taak op zich hebben genomen maar het blijkt dat het AGV het Hoger Beroep na bestudering heeft ingetrokken. Dit betekent dat bewoners geen aanslag ingezetenenheffing meer van het AGV ontvangen. Bewoners die eerder een bezwaarschrift tegen de ingezetenenheffing hebben ingediend maar een afwijzing hebben gehad, dienen nu ambtshalve hun geld terug te krijgen. Als het AGV (Waternet) dit niet doet kunt u zelf contact opnemen met Waternet (zie bijgaande brief met uitslag en telefoonnummer).

Lees de brief van het Waternet >>