Inspraak bootbewoners Willem III / Sixhaven

Amsterdam, 7 maart 2018

Geachte Commissieleden,

Mijn naam is Dennis van Marle en ik spreek in namens de Vereniging Woonbootbewoners Willem III-sluis en Sixhaven.

Wij zijn heel erg boos. Voortdurend wordt gesteld dat aan ons is aangekondigd, dat wij moeten worden verplaatst – ook door het DB stadsdeel Noord, zie hun adviesbrief.

Nooit is dit ons aangekondigd!!! Wij willen die perceptie graag uit de wereld hebben!!!

Daarbij komt: wij gaan niet weg. Slepen staat gelijk aan slopen.

Woonarken en woonschepen maken deel uit van het karakter van Amsterdam.

Stedelijke ontwikkeling hoeft niet ten koste te gaan van bestaande situaties, bebouwing en structuren. In het Sixhavengebied kunnen het deels landelijk karakter, de woonarken, de bestaande bebouwing en verdere stedelijke ontwikkeling elkaar juist versterken. Samen wordt hiermee de diversiteit en de eigenzinnigheid van Amsterdam Noord vergroot.

Voorafgaand aan het besluit over Sprong over het IJ zijn er vele informatiebijeenkomsten geweest waarbij, scenario’s, ideeën en conceptplannen werden gepresenteerd. Geen enkele keer is rekening gehouden met onze positie. In alle plannen en maquettes worden 21 huishoudens letterlijk van de kaart geveegd. Dit zou opheffing en verwijdering betekenen van een hele straat met gezinnen!!!

Wij hebben voortdurend gevraagd om betrokken te worden bij de ontwikkeling van de plannen. Als we al zijn gehoord, dan is er in ieder geval niet naar ons geluisterd.

Wij voelen ons behandeld als derderangs burgers en totaal niet serieus genomen als bewoners van het Sixhavengebied.

Wij eisen daarom dat er nu eindelijk onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van het gebied uitgaande van het gegeven dat alle 21 huishoudens kunnen blijven met behoud van onze rechten en ligplaatsen. We zijn niet voor niets in het huidige bestemmingsplan bestemd. We willen onder die condities graag meedenken over hoe het gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Ik dank u voor uw aandacht.

Vereniging Woonbootbewoners Willem III sluis en Sixhaven