Inspraakreactie op de Tien geboden voor de Waterlandse Zeedijk.

Op 18 juli 2005 is door het WBK een inspraakreactie ingediend op de visie over de Tien geboden voor de Waterlandse Zeedijk. De visie kan en mag naar onze mening geen gevolgen hebben voor de woonboten gelegen aan de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk. De Visie Waterlandse Zeedijk wordt in november 2005 in het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel-Noord besproken. Daarna zal er een antwoord op onze inspraakreactie komen. We moeten wel alert blijven wanneer dit verder door de politiek wordt besproken.