Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III

De inspraakreactie is hier te downloaden >>

Aan de bootbewoners vanaf de Appelweg nr. 2, de Landsmeerderdijk en Buiksloterdijk vanaf 503 t/m 485 die vallen onder het voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III .

Hierbij vindt u de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. op voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III .
U kunt dit als voorbeeld gebruiken, om zelf een inspraakreactie op voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen/Oostzanerwerf III, in te dienen of de inspraakreactie van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. als u het eens bent met de reactie ondertekenen.

U kunt de inspraakreactie t/m 4 december a.s. inleveren (stempel van ontvangst) bij balie Servicecentrum het stadsdeel Noord maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 uur tot 19.00 uur.Of per post aan het Dagelijks Bestuur, van het Stadsdeel-Noord, t.a.v. van mw. P. Vrijman, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Per Post, dient de inspraakreactie ook uiterlijk op 4 december bij het stadsdeel binnen te zijn.

De inspraakreactie is hier te downloaden >>