Klaprozenbrug

Op 13 december is een voorlichtingsavond in de Klaproos georganiseerd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV)voor de betrokken woonbootbewoners over het concept Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe Klaprozenbrug. Meegedeeld is dat er een geheel nieuwe brug wordt aangelegd, deze kan dus makkelijk iets naar het zuiden gelegd worden waardoor de bewoners er minder last van hebben. Er wordt uitgegaan van de huidige geluidsbelasting op de woonboten van 65 dba, dit is veel te veel voor de gelijkwaardige behandeling voor woningen op het land bij vernieuwing van wegen (max 55 dba of maatregelen). Verkeerskundig geeft de nieuwe inrichting een hoop overlast voor de woonboten: meer verkeer, moeilijkere bereikbaarheid door de busbaan in het midden waardoor je niet kan afslaan, opheffen van de Ataturkstraat die wordt verlegd naar de kop van Koppelingpad. In de bijeenkomst is aangegeven dat bewoners/WBK het niet eens zijn met de plannen.

Zie voor verdere informatie http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersprojecten/klaprozenweg/