Klaprozenbuurt

In april 2023 was bekend dat bij de Buiksloterdijk 401 tot en met 409 de schoeiing zou worden vernieuwd en het water op diepte zou worden gebracht. Inmiddels is bekend geworden dat de werkzaamheden in de tweede week van september aanvangen en door lopen tot in november van dit jaar. Er worden huurcontracten aangeboden voor de tuinen. Maar, ook als bewoners zo’n huurcontract weigeren, gaat dit herstelwerk toch door, omdat het gaat om hun veiligheid.

Formeel moet dan wel de tuin ontruimd worden, maar dat is alleen bedoeld om weer eens vast te leggen dat de grond van de gemeente is en niet van de bootbewoner. Het heeft ook geen zin daar tegenin te gaan, herhaaldelijk is de gemeente hierover door de rechter in het gelijk gesteld. Vele bootbewoners op andere plekken hebben jaren geleden ook al eens zo’n aanzegging tot ontruiming gekregen, waarna er niets meer is gebeurd.

Op de schoeiing geplaatste niet vergunde schuren worden niet herplaatst. Bewoners dienen er rekening mee te houden dat het er ooit van kan komen dat er voor de tuin betaald moet worden. Bootbewoners moeten in dat geval ieder voor zich een keuze maken:
òf de tuin opgeven,
òf verkleinen tot een goedkoper strookje naast de woonboot,
òf betalen.

Advies is om dan eerst een schone grond verklaring van de gemeente te eisen. Ten eerste omdat de gemeente geen vervuilde grond mag verhuren, ten tweede om later geen gezeur te krijgen over vervuiling.

Het  projectteam meldt dat het zoveel mogelijk het ‘Protocol Tijdelijke Verplaatsingen’, zal volgen. Maar let op, het protocol is in 2022 bestuurlijk bekrachtigd opdat het in z’n geheel wordt uitgevoerd. Daarin past geen tijdelijke uitzetting uit de woonboot van de bewoners gedurende de uitvoering van het werk, er hoort bewoners een vervangende tijdelijke ligplaats met aansluitingen te worden aangeboden.

Advies:
Laat het onderhoud plegen, maar weiger op dit moment het huurcontract voor de tuin. Begin niet aan een rechtszaak, want dan wordt al het werk stopgezet.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er zes woonboten aan de Buiksloterdijk een nieuwe schoeiing krijgen. Bij een is dat al gedaan. Er wordt uitgediept en er geldt op dit moment voor deze bewoners geen verplichting om de tuin te huren. Reden hiervoor is dat er hier bij een gevaarlijke situatie opgetreden moet worden. In september 2023 wordt er met het werk begonnen.

Baggeren voor de overige 33 woonboten in het plangebied wordt geweigerd. De steigers worden niet vernieuwd, maar opgelapt.