Koffiehuis de Klaproos

In plaats van het oude koffiehuis is een nieuw en veel groter horecapand gepland. Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor een pand dat zo groot is en zoveel mensen mag ontvangen, dat de gehele parkeerplaats gevuld wordt en dat er voor bewoners en hun bezoekers geen parkeerplaats meer overblijft. De bewonerscommissie van de steigers heeft tegen de omgevingsvergunning een voorlopig voorziening gevraagd en een beroep aangespannen. Dan mag er tot de uitspraak van de rechter geen schep de grond in.

De bewonerscommissie heeft alle argumenten op een rijtje gezet. Het bestemmingsplan geeft wel de grenzen van het plan aan, maar dat is in werkelijkheid iets anders als je de plek ziet met voetpad en groen etc. De horeca is ingetekend met alleen inachtneming van die grenzen, maar dan doe je de werkelijkheid geweld aan. Op heel grote foto’s is te zien wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe Klaproos. Met een verkeerskundig onderzoek is aangetoond dat de parkeerplaats nu al vol staat en dat op het landje ook niet voldoende plek is om dit samen te voegen. Voor bewoners en bezoekers is veel te weinig plaats.
De rechter heeft de voorlopige voorziening toegekend en daardoor mag er voorlopig niet begonnen worden met (voorbereidingen voor) de bouw. De behandeling van het beroepschrift gebeurt nu in een later stadium.
De Rechtbank wil meer duidelijkheid over de maten, inmetingen en tekeningen en over de parkeermogelijkheden op een fatsoenlijke en veilige afstand. Dat kan dan wanneer dat beroep voor komt. De bewonerscommissie en hun juristen en met ondersteuning van de bewoners die bijna allemaal hebben medegetekend gaan door met deze zaak.