Laatste nieuws over precario perikelen

Gisterenavond laat is de 10% verhoging voor het liggeld terug gebracht naar 3,25%. Door de SP zijn drie moties m.b.t. het Plan van Aanpak in stemming gebracht, die door de raad helaas niet overgenomen zijn (meerderheid PvdA, CDA en GL, kunnen alles tegenhouden wat zij willen).
 
Een door de PvdA ingediende motie dat het tarief voor de tuinen op 5.60 euro per vierkante meter per jaar (gelijk aan het precariotarief) wordt gesteld, is wel aangenomen!. Dit betekent dat het Plan van Aanpak gewoon  uitgevoerd gaat worden en dat alleen de weg naar de rechter nog een optie is. Het is helaas niet anders. Het WBK heeft zich met argumenten tot het uiterste ingespannen om de politici op andere gedachten te brengen, maar tegen een onwillige politieke meerderheid in de Raad valt niet te strijden.  

Gerda van Zelst