Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk dijkversterking

Delen van de Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit. Dit betekent dat de dijk niet voldoet aan de eisen en dat er dus maatregelen nodig zijn. Er wordt over dit project door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief vindt u hier.