leges 2018

Hoeveel leges voor woonbootbewoners in 2018?

Vermoedelijk vanaf begin 2018 wordt de wet van kracht die de aanpassing van woonboten aan de WABO regelt.
De leges voor woonboten bij nieuwbouw komen daarmee aanzienlijk hoger uit dan dat bootbewoners tot nu toe gewend waren. Bootbewoners die de afgelopen drie jaar een nieuwe woonboot lieten bouwen, hebben al meegemaakt dat er ambtelijk vooruit werd gelopen op deze wetsaanpassing.

Volgens het Gemeenteblad van 26 oktober 2017 gelden de volgende tarieven:

Voor de omgevingsvergunning voor bouwen:

bij bouwkosten tussen € 0 tot € 50.000 2,96%
€ 50.000 tot € 500.000 3,88%

Voor afwijken van het bestemmingsplan:

over bouwkosten van € 0 tot € 50.000 € 350,-
€ 50.000 tot € 500.000 € 750,-
Bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan bestaat er uiteraard geen afwijking van het bestemmingsplan. Maar let daar wel op, vergissingen bij het uitschrijven van leges worden makkelijk gemaakt!

Ligplaatsvergunning voor een woonboot volgens VOB 2010:

bij verbouwen en vervangen € 563,-