Bouwvergunning leges nieuwe woonboot

In 2016 is voor een nieuw te bouwen ark in het zijkanaal leges voor de bouwvergunning berekend. Alsof een woonboot onroerend goed zou zijn. Als WBK stelden we ons op het standpunt dat er in 2016 nog geen wettelijke basis bestond om van de nu nog geldende verordening op leges voor woonboten af te stappen. De wet die dat wel mogelijk kan maken zal op z’n vroegst per januari 2018 van kracht zijn.

Het bezwaar van het WBK is eind 2016 pas na 7 maanden, in plaats van binnen 6 weken beantwoord. En niet ontvankelijk verklaard.

Nu is toch erkend dat de wettelijke basis voor andere -veel hogere- leges dan voor een woonboot ontbrak en de bewoner / eigenaar zal op de hoogte gebracht worden van deze noodzakelijke correctie.