liggeld precario 2020

A procedure

 • Liggeld precario is al vastgesteld voor 2021 en 2022 op €11 in Centrum en oud West op €13 door de gemeenteraad.
 • Rechtszaken over wonen-precario -met dezelfde argumenten als nu gebruikt- zijn al ruim 20 jaar geleden verloren, kijk daarvoor alsjeblieft de jurisprudentie na (!) makkelijk te vinden op internet.
 • Antwoord van wethouder in 2020 op eerdere bezwaarschriften is in lijn met deze jurisprudentie, dus is doorgaan op dit punt doodlopend:
  a. precario heeft niets met wonen te maken;
  b. precario = belasting, daarmee is inkomenspolitiek uitgesloten.
 • Een rechter kijkt alleen naar de wet en de uitleg (jurisprudentie) daarop,
  verontwaardiging van bewoners is van geen belang.
 • Bestuursrecht kent slechts marginale toetsing, dat wordt uitsluitend gekeken of de gevolgde procedure juist is doorlopen, er volgt geen beoordeling van het inhoudelijk verschil van mening wat bootbewoners meestal hebben.

B waterwonen

 • Dienst Vastgoed heeft de opdracht meer geld op te halen via belastingen, daaronder valt ook het precario tarief.
 • Dienst Vastgoed wilde 4 jaar geleden al een andere grondslag voor precario
 • Overheden kijken naar elkaar voor tariefhoogte van liggeld.
 • Andere overheden innen al jarenlang meer dan Amsterdam op hun water,
  binnen Amsterdam wordt al € 18,25 per m² per jaar geïnd.
 • Er bestaan veel onduidelijkheden in regelgeving t.a.v. waterwonen
  sommige onduidelijkheden moet je als bewoner laten bestaan
  en niet oplossen voor gemeentelijke juristen, daaronder: het tarief
  bv alle WABO ellende is veroorzaakt door 1 juridisch ingestelde dwarsrijder.
 • Geef gemeentelijke juristen nooit de kans via jouw rechtszaak een nieuwe grondslag voor precario in te voeren.
 • Een rechter zal de bepaling van het liggeld tarief niet zelf doen, maar overlaten aan taxateurs; op Rijkswater betekende taxatie in 2009 verdrievoudiging.

C strategie

 • Met een rechtszaak over liggeld precario in 2020/21 zet je de belangen van 2.000 bootbewoners in Amsterdam op het spel: je geeft de gemeentelijke juristen de mogelijkheid rechterlijk fiat te krijgen op verhoging van het liggeldtarief.
 • Met de ingediende bezwaarschriften kwam je alleen bij ambtenaren terecht, niet bij de gemeenteraad.
 • Liggeld precario is in 2019 al door de gemeenteraad vastgesteld voor 2021 en 2022 op €11 in Centrum en oud West op €13, proberen dat terug te draaien is als trekken aan een dood paard.
 • Gemeenteraadsleden overtuig je niet met blijven drammen over een paar honderd euro per jaar waartoe ze al besloten hebben, terwijl er tegelijkertijd duizenden euro’s aan hypotheek worden betaald. Die verhouding is echt wel bekend. Ambtelijk werd al in 2003 naar de toen nog lang niet zo explosief gegroeide vraagprijzen verwezen om het ligplaats tarief te verhogen.
 • Voor het bewerken van de politiek moet je het juiste moment kiezen, als de politiek rijp is om begrip te tonen, bijvoorbeeld is dat in de aanloop naar verkiezingen.

D taxeren

 • Tarieven worden in de vastgoed wereld bepaald op basis van de grondwaarde bepaling.
 • De prijs voor een ligplaats heet formeel afhankelijk te zijn van de waarde van de grond daar onder.
 • Vaststellen van de grondwaarde is natte vingerwerk, dat is juridisch toegestaan; een databank met eerder getaxeerde grond- en andere waarden om vergelijkingen te kunnen trekken, is gesaboteerd door de grote taxatiebureaus; taxatie gebeurt naar de wens van de opdrachtgever; doordat rechters grote afwijkingen tolereren tussen taxatie en effectieve prijzen.
 • Grondwaarde wordt reductioneel bepaald: men gaat uit van de vraagprijs, trekt daar de geschatte kosten voor nieuwbouw van af en dat is de grondwaarde.
 • In Amsterdam is de laatste jaren met de uit de hand gelopen kooprijzen voor woonruimte de grondwaarde enorm gestegen.
 • In Centrum ligt een gebruikelijke m² prijs voor wonen op de kant al tussen de € 5.000,- en € 12.000,-
 • Een taxatie rapport bestaat uit twijfelachtige gelijkstellingen, aannames en verrekening factoren. In werkelijkheid wordt eerst het tarief gesteld, daarna een doelredenering gezocht.
 • We moeten als bootbewoners altijd verhinderen dat er per buurt andere tarieven gaan komen, anders worden bootbewoners onder 3x modaal het centrum uit gejaagd.