Ligplaats bedreigd?

Mocht ooit je ligplaats bedreigd worden, dan moet het Bever protocol (BEsluitvorming en VERplaatsing) nageleefd worden, zodat de procedure zo fatsoenlijk mogelijk verloopt. Helaas blijkt maar al te vaak dat uitvoerende ambtenaren onbekend zijn met dit protocol. Voor alle woonbootbewoners die in de nare situatie terecht zijn gekomen dat hun ligplaats wegbestemd is of anderszins, klik hier voor het BEVER protocol.