Ligplaatsvergunning

Het blijkt dat bewoners die recent een nieuwe ligplaatsvergunning hebben ontvangen, opnieuw een vergunning met andere toevoegingen hebben dan is toegezegd. Bewoners die een nieuwe vergunning aanvragen voor een permanente vergunning (i.p.v. 3 jaar), bij verkoop of verandering aan de boot, zouden alleen de nieuwe korte versie van de ligplaatsvergunning verstrekt (zie hiervoor info op de site). Het blijkt dat er 1 pagina is toegevoegd met nadere informatie, en in de 3e pagina, zijn alle voorwaarden die uit de vergunning zijn gehaald, onder gebracht onder het kopje ‘Verder wijzen wij u erop ‘ en aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend. Een bewoner heeft daartegen een bezwaarschrift ingediend, omdat het niet zo kan zijn dat aan bewoners steeds een andere ligplaatsvergunning wordt uitgereikt. Het WBK zal hiertoe weer een brief naar de verantwoordelijke wethouder sturen omdat dit een rechtsongelijkheid betreft. Let dus op uw vergunning!