Ligplaatsvergunning; artikel 31 – 2005

Naar aanleiding van de brief van 1 juni jl. van het Stadsdeel over de aangewezen ligplaatsen en de afhandeling daarvan, hebben wij een klacht bij het stadsdeel ingediend en deze

doorgestuurd aan de Gemeentelijke Ombudsman (zie verder in de krant). Het stadsdeel heeft gereageerd dat de klacht volgens de Klachtenregeling wordt behandeld en dat binnen 14 dagen telefonisch wordt gereageerd en uiterlijk in zes weken de klacht wordt afgehandeld. Indien wij niet tevreden zijn over de afhandeling dan kunnen wij ons wenden tot de Gemeentelijk Ombudsman. Bewoners die met hun boot ligplaats innemen op een aangewezen ligplaats moeten zelf de keuze maken of ze een ligplaatsvergunning willen aanvragen of deze procedure willen afwachten. Wij houden u op de hoogte.