ligplaatsvergunningen

Tot ongeveer 2014 zijn door het stadsdeel ligplaatsvergunningen uitgegeven met bepalingen die daar niet in thuishoren. Nooit bekrachtigd door de deelraad, maar willekeurig van het internet geplukt.
In een ligplaatsvergunning voor een woonboot in Noord -afgegeven tot nu toe- moet alleen staan:
• datum van afgifte
• naam van de eigenaar / bewoner
• naam van de woonboot
• adres van de woonboot
• afmetingen van de woonboot
• ligplaatsvergunning geldig voor onbepaalde tijd
En niets meer. Dus ook niet dat bijvoorbeeld het water onder de woonboot door de bewoner zelf op diepte gehouden moet worden.

Al ruim twee jaar probeert het WBK de verkeerd uitgegeven ligplaatsvergunning hersteld te krijgen. In opdracht van het stadsdeel is in dat kader in februari 2016 een inventarisatie afgerond van de verschillende bepalingen in uitgegeven vergunningen. In welke la dit rapport nu ligt, schijnt niet bekend te zijn.

En zo krijgen we het legalistisch ambtelijk verhaal opgehangen dat onwetende en argeloze nieuwe woonbooteigenaren zelf fout zitten, want zij hadden destijds zelf maar binnen 6 weken bezwaar moeten aantekenen of naar de rechter stappen.

Onacceptabel deze opstelling. Een burger mag verwachten en verlangen dat de overheid zelf correct en nauwkeurig de regelgeving naleeft. De weigering deze buiten rechte opgenomen verplichtingen in uitgegeven vergunningen te schrappen, betekent dat er naar willekeur verplichtingen opgelegd kunnen worden. Zover is het in Nederland niet en dat mag ook niet gebeuren.

Om dergelijke fouten in de uitvoering te herstellen, daar is de rechter niet voor, dat is aan de verantwoordelijken binnen het overheidsapparaat en anders aan het bestuur. Een burger moet kunnen vertrouwen op een juiste behandeling door de overheid. Toch blijft het stadsdeel op het standpunt dat de verkeerd uitgegeven vergunningen ‘onherroepelijk’ zijn en dat er geen sprake kan zijn van ambtshalve herroepen.

Maar, omdat er tot nu toe geen bestuurlijke handhaving is, is er ook niets aan de hand, zo wordt gesteld. Klinkt mooi, maar een garantie voor de toekomst wordt weer niet afgegeven. Dat bootbewoners intussen bij contact met de overheid toch van het kastje naar de muur worden gestuurd onder aanhalen van de onterecht opgenomen verplichtingen? Ach, dat moeten we zien als een communicatie probleem.

Zo probeert het stadsdeel zich er zonder gezichtsverlies uit te draaien. Als overheid kweek je hier geen vertrouwen mee.