Ligplaatsvergunningen

In een ligplaatsvergunning hoort volgens de nota woonbotenbeleid 1991 alleen te staan:
• datum afgifte
• naam eigenaar
• naam woonboot
• afmetingen woonboot lang x breed x hoog
• het water waarin de woonboot ligt
• adres
• vergunning geldt voor onbepaalde tijd
• handtekening behandelend ambtenaar

Er zijn in Noord minstens 9 sterk afwijkende ligplaatsvergunningen uitgegeven, met daarin extra bepalingen die er niet in thuishoren. Zoals verhalen over het gebruik van grond of water of het slaan van palen en steigers.

Wat echt niet kan, is dat er soms een verhaal is opgenomen dat de bootbewoner zelf het water onder de woonboot op diepte moet houden.

Die bepaling kan alleen bij privaatrechtelijke contracten (zoals bij erfpacht), maar zeker niet in een publiekrechtelijke vergunning (bijvoorbeeld als je precario betaalt). Want in het laatste geval is en blijft de grond onder het water eigendom van de lokale overheid. De eventueel in 2012 en 2013 bij de vergunning gevoegde voorlichtingsfolder is zonder meer ongeldig.

Bootbewoners die in 2012 of 2013 een vergunning hebben gekregen voor hun woonboot, wordt aangeraden deze vergunning even na te kijken en zo nodig vervanging door een correcte vergunning aan te vragen op het stadsdeelkantoor.