NDSM- terrein

De laatste maanden hebben veel bewoners geluidsoverlast vanaf het NDSM- terrein ondervonden. Deze geluidsoverlast veroorzaakt erg veel klachten bij bewoners tot ver in het Kanaal en heeft een onevenredige belasting van het woon- en leefklimaat als gevolg. Dat kan zo niet door blijven gaan. Bewoners van de woonschepenhaven aan de Klaprozenweg hebben daarom een klachtenbrief over de geluidsoverlast komende vanaf het NDSM- terrein opgesteld, die gericht is aan de stadsdeelvoorzitter in Noord. Indien u ook uw ongenoegen wil uiten over de geluidsoverlast, dan kunt u de brief ophalen bij Simon Lepelaar, Klaprozenweg-– nummer 98 – steiger 2 – na 19.00 uur en gelijk ondertekenen. Graag zo snel mogelijk, de brieven worden verzameld en naar het Stadsdeelkantoor gebracht.