Nota varen deel I

Voor inspraak vrijgegeven is een nota over het recreatief en bedrijfsmatig varen op Amsterdams water, uitgezonderd de doorgaande routes. Te vinden op de gemeentelijke site als: nota_varen_deel_1_toegankelijk.

Deze nota is vooral van belang voor de bootbewoners in Centrum, die al jaren veel overlast ervaren. De enorme drukte binnen de grachtengordel komt niet alleen door de ‘wilde’ commerciële sloepentochten van naar schatting 80 tot 300 gelegenheidsschippers. Er zijn de afgelopen jaren wel erg veel extra exploitatievergunningen voor beroepsmatige rondvaart afgegeven. In 2014 waren dat er 300, in 2018 al 471. Een groot deel daarvan moet contractueel vers ingevlogen ‘Europa in 6 dagen’ toeristen binnen anderhalf uur weer afleveren voor hun aansluitende bustocht naar Marken of hun transfer naar Brugge. Ook de te lange rondvaartboten tot aan 23 meter lengte, die niet in één keer de bochten kunnen nemen, zorgen voor verstoppingen en aanvaringen.

Enkele voorgestelde maatregelen zijn:

  • een niet overdraagbare vergunning voor beroepsmatige passagiersvaart
  • een vaarverbod buiten de doorgaande scheepvaartroutes van 23.00 uur tot 7.00 uur
  • een beperking aan het aantal af te geven dagvergunningen
  • een verbod om met meer dan 12 niet betalende ‘familieleden’ te varen
  • als extra mogelijkheid het invoeren van een Amsterdams vaarbewijs.

Vaartbeperkingen op de grachtengordel zullen ongetwijfeld leiden tot verplaatsing van de overlast naar West en Oost. Die verschuiving is al ingezet met het beleid zoals geformuleerd in het Waterplan, waarbij opstapplaatsen en ligplaatsen voor de rondvaart buiten het centrum komen te liggen. Als WBK schatten we in dat uitgezonderd het IJ zelf, er niet veel rondvaart mogelijkheden binnen Noord zijn. Maar iedereen die daar anders over denkt raden we aan vóór 23 januari 2019 een zienswijze in te dienen.

Om de handhaving te financieren zouden volgens de nota de jaarvignetten voor pleziervaart in prijs moeten verdubbelen. De dagprijs om door Amsterdam te mogen varen ligt in 2018 op € 20,-. De doorgaande scheepvaartroutes zoals bijvoorbeeld Amsterdam Rijnkanaal en Buiten IJ – Binnen IJ – Noordzeekanaal; Oosterdok – Amstel en de Houthavens – Kostverlorenvaart – Nieuwe Meer vallen buiten de Amsterdamse regelgeving. Het aanvullend deel II Varen ‘Vergunningsstelsel Passagiersvaart’ komt tegen de zomer 2019 in de inspraak.